Nationaal Zorgdebat van Omroep Max op social media

Op maandagavond zond ouderenomroep Omroep MAX het Nationaal Zorgdebat uit. “Hoewel debat? Het leek eerder een praatgroep van lotgenoten. Het Depressiegala verbleekte erbij qua misère.”, zo schrijft het Parool. Is er ruimte voor positiviteit in het debat binnen de Nederlandse zorgsector en op welke manier reageren Nederlanders online op de ontwikkelingen in de zorgsector naar aanleiding van het debat dat uitgezonden werd op televisie?

“Hij had nu nog geleefd als hij gespaard had voor eigen risico?”

Het televisieprogramma werd in aanloop naar de verkiezingen veel bekeken, ook gezien ‘zorg’ een belangrijk thema is in de verkiezingsprogramma’s. Tegelijkertijd werd het debat grof bekritiseerd op social media, maar ook nieuwssites en blogs schreven negatieve recensies. We kunnen stellen dat het programma wel degelijk discussie los maakt onder Nederlanders. Op de avond zelf zien we een grote piek in het aantal berichten over het thema ‘zorg’. Hoewel het programma als doelgroep ‘ouderen’ heeft, wordt online (veelal op Twitter) toch veel gesproken over het debat. Een opvallend gegeven is dat ook een jongere doelgroep zich actief uitlaat over het thema naar aanleiding van de uitzending door een ouderen omroep.

Nationaal Zorgdebat - Grafiek 1

Gefrustreerde mantelzorgers en een gedesillusioneerde huisarts

“Een gefrustreerde mantelzorger, een gedesillusioneerde huisarts, een thuiszorginstantie, een mooi weer spelende zorgverzekeraar en een zooitje chronisch zieke ouderen die hun ziektekosten niet meer kunnen betalen. Veel ruimte voor tragiek en klachten, weinig voor verklaringen en oplossingen Laat deze mensen elkaar anderhalf uur naar de mond praten en noem het een debat. Veel ruimte voor tragiek en klachten, weinig voor verklaringen en oplossingen. De vooringenomen houding en sturende vragen van presentator Elles de Bruin stookten de boel nog eens lekker op. “Maar zegt u nou eigenlijk dat als hij niet had gespaard voor zijn eigen risico, hij dan nu nog had geleefd?” Als een bestuurslid van een ziekenhuis ter nuance probeert aan te kaarten wat er wel goed gaat in de zorg, wordt hem bruusk de mond gesnoerd door Cees Grimbergen. “Maar die nare verhalen zijn er toch?” Zo luidt het artikel in Parool naar aanleiding van de uitzending. Het Parool was niet de enige met een overwegend kritische noot.

“Alleen maar gezeur en gezeik”

Kenmerkend voor het debat is niet alleen het negatieve sentiment in de uitzending zelf, maar ook de reacties op de uitzending op social media. Welke stellingen worden er ingenomen op social media op basis van het debat? Een duik in de data laat de volgende insights zien wat betreft de opinie van Nederland met betrekking tot het Nationaal Zorgdebat.

Zo wordt gesteld dat het “misselijkmakend” is op welke manier zorgverzekeraars omgaan met dit debat.

Het debat maakte veel emoties in mensen los en dit werd geuit op online bronnen zoals Twitter en Facebook. Uit social media onderzoek blijkt dat de volgende topics overwegend werden aangehaald in de online discussie gebaseerd op het debat:

Winsten in de zorg:

“De winsten die er gemaakt worden op zorg zijn schandalig.”, stellen veel Nederlanders. Zo zou er vooral door de toplaag in de zorg (te) veel verdiend worden, zo stellen Nederlanders. Daarnaast zou er veel geld verloren gaan aan de hiërarchische structuur in veel zorginstellingen. Men stelt dat het gemakkelijker zou kunnen en moeten. Op deze manier hoopt men – op basis van opinies op social media – dat er meer geld beschikbaar komt voor het menselijke aspect van zorg. Er wordt gesteld dat het altijd maar over geld, bezuinigingen en bestuur gaat, maar dat we langzaam het ‘human’ aspect verliezen. De reden hiervoor is dat het geld verkeerd besteed wordt en er te veel wordt verdiend aan zorg, aldus de reacties op social media. Zo quote onder andere Pauline Teunissen de volgende opmerking: “Er wordt meer geld verdiend aan de zorg, dan in de zorg”.

Het debat heet officieel het ‘Nationaal Zorgdebat’, maar gaat volgens veel kijkers helemaal niet over zorg in het algemeen, maar te veel over ouderen. Het debat wordt uitgezonden door ouderenomroep MAX en dit staat centraal in de programmering. Ook de aandacht in de pers gaat veelal over ouderen. Ouderen zouden namelijk de dupe worden van de hoge kosten in de zorg. Sterker nog: ouderen zouden zelfs weggezet worden als “kostenpost”, zo wordt gesteld op Twitter.

Naast ouderen in het algemeen, worden ouderen ook veel geassocieerd met hoge schulden. Doordat ouderen hun zorg niet kunnen betalen binnen het huidige zorgstelsel, zouden zij moeite hebben hun hoofd boven water te houden. Het nieuws wordt overgenomen op grote nieuwssites als NU.nl: “Bijna 14.000 chronisch zieken en ouderen hebben moeite om de eigen bijdragen op te hoesten voor langdurige zorg en ondersteuning thuis of in een instelling.” Er wordt met een boze vinger gewezen naar de politiek wat betreft schulden van deze groep ouderen. Men zegt dat er actie ondernomen moet worden.

De rol van zorgverzekeraars wordt benoemd in het programma. In de online discussie gaat het vooral om zorgverzekeraar CZ. Niet alleen ouderen en betrokkenen spreken zich uit met betrekking tot zorgverzekeraars, ook de politiek laat van zich horen op Twitter. Zo stelt Michel van Elck (raadslid van Leefbaar Rotterdam) in een tweet: “De zorg betaalbaar houden, aldus Wim v/d Meeren van CZ Zorgverzekeraar. Zelf salaris van 431.000 euro! #zorgdebat”.

CZ wordt niet alleen aangehaald door van Elck. In een groot gedeelte van de berichtgeving moet CZ het flink ontgelden. Roel Sint (SP): “Wat een ongelooflijke harteloze arrogante man die ceo van #CZ.. En wel het 324.000€ van ons geld opstrijken ieder jaar.”

In totaal worden die avond maar liefst 314 berichten geplaatst met betrekking tot de zorgverzekeraar. Het sentiment rondom CZ is vrijwel enkel negatief, zo blijkt uit de sentimentanalyse van onze OBI Brand Monitor.

Wat zeggen belangrijke stakeholdergroepen?

Uit eerdere resultaten blijkt dat ook de politiek actief reageert op het Nationaal Zorgdebat. We zochten daarom uit welke andere belangrijke stakeholdergroepen nog meer reageren naar aanleiding van het debat. In totaal reageerden 15 BN’ers op de uitzending, 50 journalisten, 13 kabinet en Kamerleden en maar liefst 162 raadsleden op de uitzending.

Politici stellen vooral dat het anders moet en dat zij de oplossing hebben om dit te gaan veranderen, met oog op de verkiezingen. Sommigen, waaronder Sadet Karabulut van SP, stellen zelfs zich te schamen voor het huidige systeem.

Journalisten reageren erg kritisch op het debat. Het debat zou maar een klein deel van de zorg belichten (namelijk: ouderen). Daarnaast wordt aan debatteren niet toegekomen, zo stelt ook journaliste Malou van Hintem: “Hoezo nationaal #zorgdebat? Ik zie nul debat. En het dilemma dat de CZ-man terecht al 3x op tafel legde, wordt consequent overgeslagen”. Ook storen zij zich aan de negatieve toon van het programma. Het zou enkel en alleen ellende belichten en geen echte oplossingen bieden.

Nationaal Zorgdebat - Grafiek 2

BN’ers reageren algemener op het debat. Zij retweeten vooral aankondigingen van het debat of nieuws over het debat. Zo retweet Marga Bult de aankondiging van de show.

Raadleden reageren het felste op het debat. Zij spelen in hun uitingen vooral in op de emoties van ouderen die het zwaar hebben binnen het huidige zorgstelsel. Daarnaast vallen zij ook de zorgverzekeraars hard aan. Zo stelt Huub Verberk: “Van het salaris van #CZ bestuurder kun je acht (!) verpleegkundigen betalen. #zorgdebat”. Opvallend voor deze groep is dat hun uitingen het meest overeen komen met de uitingen van kijkers buiten deze stakeholdergroepen.

Welke conclusies kunnen we trekken op basis van deze data?

In aanloop naar de verkiezingen gaat zorg waarschijnlijk nog meer dan voorheen een belangrijk thema worden. De uitingen van mensen op social media zijn extreem zwaar beladen met emoties.

Verzekeraars zouden er goed aan doen een duidelijk statement en helder intern verhaal te hebben ten opzichte van de huidige zorgkosten en de stem van ‘het volk’. CZ kwam openlijk in de uitzending en veroorzaakte enkel negatief sentiment en boosheid van ‘het volk’ ten opzichte van de verzekeraar en verzekeraars over het algemeen.

Kortom: Zorg verdient meer aandacht en er moet iets veranderen, zo stelt Nederland naar aanleiding van het Nationaal Zorgdebat. Echte oplossingen worden niet gegeven en men hoopt dit terug te vinden in politiek Den Haaag. De steeds groter wordende groep ouderen voelt zich teleurgesteld in het huidige stelsel en zal er tijdens de verkiezingen alles aan doen om hierin een ommekeer te veroorzaken.

Recent Posts