Amsterdamse woningcorporaties meest genoemd op social media

meest genoemde woningcorporaties

OBI4wan onderzocht aan de hand van (social) media data welke woningcorporaties het meest zijn genoemd in de afgelopen 365 dagen. Van deze gegevens maakten wij een top tien. Waarom is Ymere zo vaak genoemd? Waarom waren er op 30 juni 2016 zoveel tweets over Vestia? In dit blog beantwoorden we dit soort vragen en geven we andere relevante data insights met betrekking tot woningcorporaties.

De cijfers van het eerste kwartaal van 2017 beginnen binnen te stromen. Zo maakte ING al cijfers bekend over de woningmarkt. Het vertrouwen is zoals verwacht lichtelijk gedaald, de index ging van 115 naar 113 punten in Q1. Hoe zit het met het vertrouwen in woningcorporaties? Wat zegt men over hen? Kortom: hoe staat het met de reputatie van woningcorporaties en wat valt hier nog te winnen op gebied van reputatiemanagement.

Nederlandse hoofdstad overheersend aanwezig

De meest genoemde woningcorporatie uit Nederland in het afgelopen jaar is Ymere. Samen met de nummer twee (Vestia) en drie (De Alliantie) zijn zij goed voor meer dan 40% van alle berichten uit de top tien. Wat opvallend is aan de top tien, is dat er maar vier corporaties zijn die niet uit Amsterdam komen. Alleen WonenLimburg (Roermond), Mitros (Utrecht), Havensteder (Rotterdam) en Woonbedrijf (Eindhoven) representeren een andere stad.

Amsterdamse woningen zijn gewild, zo blijkt ook uit de data van OBI4wan. De meest genoemde woningcorporaties op social media en andere online platformen komen vrijwel allemaal uit Amsterdam. Amsterdam blijkt een turbulente markt wat betreft wonen. De eerste stad die daarna komt is Rotterdam.

Dat de Amsterdamse woningcorporaties het meest genoemd zijn is overwegend een goed teken. Er wordt veel gesproken over deze corporaties en onderdeel van deze uitingen zijn te wijten aan een sterke PR-strategie.

Echter, dat er online veel wordt gesproken betekent ook dat de reputatie van deze corporaties mogelijk schade op kan lopen wanneer bewoners actief klagen over bepaalde corporaties. Door het hoge volume aan online berichten dient goed in de gaten gehouden te worden wat er gezegd wordt en door wie om reputatieschade te voorkomen.

woningcorporatie top 10

De volledige top tien bestaat uit:

  1. Ymere, Amsterdam (+7.990 uitingen),
  2. Vestia, Amsterdam (+7.790 uitingen),
  3. De Alliantie, Amsterdam (+7.000),
  4. De Key, Amsterdam (+6.320 uitingen),
  5. Havensteder, Rotterdam (+5.000 uitingen),
  6. Wonen Limburg, Roermond (+4.540),
  7. Eigen Haard, Amsterdam (+4.520 uitingen),
  8. Mitros, Utrecht (+4.490 uitingen),
  9. Woonbedrijf, Eindhoven (+4.320 uitingen) en als laatste in de rij
  10. Rochdale, Amsterdam (+4.250 uitingen)

Positieve berichten rondom duurzaamheid

Door in de Brand Monitor te kijken naar trending topics binnen deze branche en rondom de merknamen uit de top tien kunnen we analyseren waar het gesprek op social media en in het nieuws voornamelijk over gaat.

Duurzaamheid is een steeds meer besproken topic in de afgelopen 365 dagen rondom veel corporaties. OBI4wan analyseert structureel hoe woningcorporaties besproken worden op het gebied van duurzaamheid om de reputatie van deze organisaties beter in beeld te brengen.

Eigenhaard is in het afgelopen jaar +250 keer genoemd gerelateerd aan de Supply Chain Award die zij wonnen op het Duurzaam Gebouwd Congres 2016. Daarnaast heeft Mitros in Utrecht een initiatief gestart genaamd: Flat met Toekomst, waar acht woningen zijn gerenoveerd tot huizen zonder aardgas.

Naast de positieve berichten rondom de duurzaamheid van de woningcorporaties, zijn ze helaas ook slecht in het nieuws.

Nadat woningcorporatie Ymere besloot om Gabriela Hirschberg uit haar woning te zetten in verband met een huurachterstand en het overtreden van regels deed Peter R. de Vries onderzoek naar de situatie. De vrouw bleek namelijk bedreigd te zijn door haar buurman en antisemitisch belaagd op het internet. De reacties op de tweet waren erg negatief tegenover Ymere, mensen spraken van een schande.

We zien echter dat Ymere momenteel voornamelijk positief naar voren komt. Dit heeft te maken met de ‘woningruilweken’ in Amsteldorp. Dit is een initiatief van Ymere in combinatie met Rochdale. In deze weken kun jij je eigen huurwoning ruilen met iemand anders zijn of haar huurwoning. Handig als je beide op zoek bent naar iets nieuws. Ymere maakt het contract op voor u en uw ‘ruilpartner’.

Vestia goed voor de meeste berichten op 1 dag

Als we kijken naar het verloop van het aantal uitingen binnen de top tien zien we een enorme piek. Deze piek is van het aantal berichten rondom Vestia-zaak. Jarenlang zouden banken bewust profiteren van de corrupte manier van kasbeheer bij Vestia. Vestia heeft aan het eind van 2016 besloten om (tegen een eerder gesloten akkoord in) naar de rechter te stappen en miljoenen te claimen bij de Deutsche Bank.

Nieuws en geruchten rondom deze zaak komen erg vaak naar voren rondom de merknaam van Vestia. Zeker +2.000 berichten zijn gerelateerd aan deze zaak. De constante herinnering aan het corrupte gedrag zal Vestia niet ten goede komen. Zo werd Vestia gedurende het afgelopen jaar +150 keer genoemd door journalisten. Dit blijkt uit de specifieke filtering op berichten van bepaalde stakeholdergroepen zoals journalisten rondom Vestia.

Twitter is dé plek voor woningcorporaties

Zoals uit onze social media statistieken van 2017 bleek, is het aantal dagelijkse gebruikers van Twitter sterk aan het afnemen. Toch zien we dat dit bij woningcorporaties niet het geval is.  De woningcorporaties worden voornamelijk besproken op social media kanalen. Twitter, Facebook en Instagram zijn als gezamenlijke bron goed voor maar liefst 84% (+42.870) van uitingen over deze instanties. Daarnaast komt zo’n 10% (+4.530) van de berichten komen vanaf nieuws sites als NU.nl, het AD en De Telegraaf. Overige bronnen zijn fora, blogs en print media. Tegen de trend in is Twitter voor woningcorporaties dus wel een erg belangrijk platform.

Gekeken naar het potentiele bereik van de uitingen draaien de verhoudingen qua bronnen zich enigszins om. De +4.530 uitingen op de verschillende nieuwssites hebben een potentieel bereik van +230 miljoen personen. De +42.870 berichten op social media kanalen (Twitter, Facebook en Instagram) hebben daarentegen ‘maar’ een potentieel bereik van +90 miljoen personen.

Blijf niet achter, zorg dat je weet waar het gesprek over gaat

Social media is voor woningcorporaties (evenals voor andere organisaties) een belangrijke bron van positieve én negatieve aandacht. Het is belangrijk voor deze organisaties om te weten welke onderwerpen er in de branche worden besproken. Dit kan door middel van mediamonitoring. Door gelijk te zien wanneer en wat iemand over de branche zegt, kunnen woningcorporaties gemakkelijker deelnemen aan het gesprek.

Zo zien wij in de OBI Brand Monitor dat over het algemeen onderwerpen als nieuwe en afgeronde projecten, nieuwe samenwerkingen en gebeurtenissen rondom topmannen en bestuursleden regelmatig worden besproken in combinatie met woningcorporaties.

Daarnaast zien we dat er binnen de branche in de afgelopen periode veel berichten zijn over Airbnb. Woningcorporatie De Key had een verzoek om ontruiming gedaan, omdat een student tijdelijk zijn kamer had verhuurd via Airbnb. Dit verzoek werd afgewezen.

Airbnb blijft een terugkomend onderwerp. Goedkopere huurwoningen worden namelijk steeds vaker verhuurd om vervolgens te gebruiken voor Airbnb of ander illegale praktijken. Woningcorporatie Ymere heeft hiervoor een woonfraudeteam in dienst genomen. Via registers van de gemeente, Facebook en het aanbod op de Airbnb site proberen zij dit tegen te gaan.

Kom erachter hoe men écht over je denkt

Verder is het belangrijk om in te zoomen en specifiek te kijken naar wat er speelt rondom de eigen merknaam. Wat wordt er over het merk gezegd en wat doet dit met de reputatie? Met social media data kijk je als het ware in de hoofden van je klanten of doelgroep. Er worden op social media geen gewenste antwoorden gegeven zoals in enquêtes of klantonderzoeken, zo zie je gelijk wat er speelt en hoe men écht denkt over jouw merk.

Voor het onderzoek filterden we op de woningcorporaties met de meeste eenheden van Nederland. De volgende bedrijven zijn (a.d.h.v. het aantal eenheden) meegenomen in dit onderzoek:

Ymere – Vestia – De Alliantie – Woonstichting – De Key – Sitchting Havensteder – Wonen Limburg – Woningstichting Eigen Haard – Mitros – Stichting Woonbedrijf – Woonstichting Rochdale – Stichting Woonstad Rotterdam – Woonzorg Nederland – Woonbron – Elkien – Accolade – Staedion – Lefier  – Wonenbreburg – Stichting DUWO – Mooiland – Vivare – Haag Wonen – Woonpunt – Stichting de Woonplaats – Vidomes – Maasdelta Groep – Parteon – AlleeWonen – Actium –  WoonFriesland

Recent Posts