Verdieping in online en social data door deep dives

Een ‘deep dive’ is een (het woord zegt het al) verdiepende analyse die aanvullend kan zijn op traditioneel kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Aanvullend met name gezien het feit dat consumenten, klanten en stakeholders niet om hun mening of ervaring wordt gevraagd, maar dat zij deze zelf uit eigen beweging delen. De analyses maken een verdiepingsslag om meer inzicht te krijgen in (potentiële) doelgroepen, relevante thema’s, trending topics, essentiële platformen, workload voor webcareteams en de impact van een bericht, gebeurtenis of campagne.

Wat houdt een deep dive precies in?

Bij een verdiepende analyse wordt vooral gefocust op reacties op gebeurtenissen, verschuivende trends en trending topics. Hiermee worden klantmeningen omgezet in nuttige inzichten. Een deep dive wordt niet wekelijks of maandelijks ingezet maar vooral op ad-hoc basis (bijvoorbeeld bij een gebeurtenis of incident) of eenmalig (bij een productlancering of inzet van webcare).

Het grote voordeel van een ‘deep dive’ is dat gebruik wordt gemaakt van big data: data die al gedeeld is in social of online media en dus openbaar en wereldwijd beschikbaar is. Bij hetcombineren van alle aanwezige info kom je tot rijkelijk veel nieuwe en relevante inzichten over een target group of thema. Zoals: wie zijn deze mensen? Wat beweegt ze? Welke radio- en televisieprogramma’s bespreken ze, wat zijn hun hobby’s of (politieke) interesses? Hoe groter de target group is, hoe representatiever de data wordt.

Meer weten? Download hier de whitepaper!