Het belang van monitoring in crisiscommunicatie

Over crisiscommunicatie is veel literatuur geschreven. In dit whitepaper zullen we hier niet dieper op ingaan. Wat we wel doen is kort beschrijven in hoeverre de omstandigheden zijn veranderd, hoe je een crisis in een vroeg stadium kunt herkennen en we geven een framework dat een handvat biedt bij het inzetten van verschillende kanalen in bepaalde fases van een crisis.

Wat is reputatiemanagement?

Crisiscommunicatie is een specialisme binnen PR dat zich richt op het beschermen en verdedigen van een individu, bedrijf of organisatie die te maken heeft met een aanzwellende negatieve publieke opinie. Hoe je het ook went of keert: de nieuwe realiteit vraagt om nieuwe strategieën bij crises. Eén verkeerde tweet kan leiden tot een crisis met een grote impact op je reputatie. Omdat social media elk individu een stem geeft, wordt iedereen tegenwoordig gehoord. Dit geeft social media een faciliterende rol bij reputatiecrises.

Benieuwd wat voor rol social media monitoring kan spelen voor crisiscommunicatie binnen jouw organisatie? Download dan nu onze whitepaper.