We delen minder, naast Facebook nu ook op Twitter!

Het volume op Twitter daalt. Recent lazen we al dat het volume van bezoeken en activiteiten op Facebook daalt. Aan het aantal berichten op Twitter zien we ook op dat platform een soortgelijke trend. Waar eind vorig jaar het volume nog schommelde tussen de 4.5 en 5 miljoen berichten is er sinds eind januari een flinke daling van het aantal berichten ingezet. Het volume ligt de laatste 2 maanden rond de 4 miljoen. Waar in november en zeker in januari (nieuwjaarswensen piek) de toppen tegen de 5 miljoen berichten lagen raakt de trendlijn nu vaker de 4 miljoen berichten.

Twitter Volume NL

Hebben we ons voorgenomen om minder te Twitteren? Is het een seizoensdipje of zetten we een trend in?

Wat opvalt is dat het volume op Twitter ook met verschillende zoekopdrachten afneemt. Voor de vergelijking: Wij praten heel veel over onszelf. We twitteren het woordje ‘ik’ zo’n 1 miljoen keer per dag. Althans dat was in 2012 zo. Sinds januari is er een forse daling ingezet naar 800.000 keer per dag. Zijn we minder over onszelf gaan praten of zijn we minder gaan twitteren? Is er een verschuiving waarneembaar naar andere platformen?

Twitter Volume Ik

Ook andere zoekopdrachten op specifieke woorden als ‘Twitter, ReTweet en RT’ op het sociale netwerk Twitter laten een daling zien. We praten minder over Twitter op Twitter. Het volume neemt af. Wat opvalt is dat de trend van sentiment gelijke tred houdt met de afname van het totaal volume op Twitter. We zijn positief over onszelf blijkt uit tweets waar het woordje ‘ik’ in voorkomt.

Wanneer ik de namen van de platformen als zoekopdracht op het Nederlandse internet gebruik dan valt op dat er voor Google+, Foursquare, Hyves, LinkedIn en Pinterest weinig verschil in volume te melden is. Het gesprek gaat voornamelijk over Facebook, Youtube en over Twitter.  Youtube kent een stabiele lijn, gelijk aan Facebook. De lijn van Twitter toont een stevige daling. Detail: het aantal Retweets neemt af van bijna 30 miljoen in december 2012 naar iets meer dan 23 miljoen in maart 2013. Overigens gaat het hier om hoe vaak een platform genoemd wordt en niet om het aantal gebruikers van het platform zelf.

Twitter Volume Termen

Het gesprek over Twitter laat zien dat we naast Twitter ook over Facebook en Whatsapp praten. Zijn we Twitter moe? Delen we niet langer meer alles publiekelijk? Is 2013 het jaar van Google+ en verschuiven onze publieke gesprekken naar gesloten groepen zoals de Communities van Google Plus of Facebook groepen of zelfs naar netwerken als Whatsapp of MessageMe? Is dat de trend voor 2013?

Tagcloud Twitter

Het dalende volume op Twitter kwam ook aan bod tijdens de presentatie over monitoring & analyse bij Social Media Club Eindhoven.

 

Recommended Posts