Wat vindt de twitterende achterban van CDA, PvdA en VVD?

 

twitter_banner

We delen graag online onze mening over politiek en alles wat daarbij komt kijken. Zo zijn er veel mensen die hun politieke voorkeur kenbaar maken in hun biografie. Wat is de mening van de twitterende achterban van de traditioneel drie grootste partijen in Nederland? Lees hier de uitkomsten van een analyse van de twitterende achterban van deze partijen.

De stand van zaken

Iedereen in Nederland wordt dagelijks op de hoogte gehouden van wat er in de politiek gebeurt. Momenteel heerst er onenigheid tussen verschillende partijen. Een deel van de Tweede kamer ziet het Kabinet Rutte-II liever vallen, omdat zij het niet eens zijn met bepaalde standpunten van de VVD. Een van deze standpunten is het plan om nieuwe bezuinigingen door te voeren, zoals bleek op Prinsjesdag. Wat vindt de twitterende achterban van de drie traditioneel grootste politieke partijen? Als vervolg op het artikel over fractievoorzitters op Twitter hebben we nu een analyse van de achterban van de PvdA, de VVD en het CDA gemaakt.

Om een juiste doelgroepselectie te maken hebben wij binnen ons systeem gezocht op Twitteraars met één van deze drie politieke partijen in hun biografie. Voor elk van deze partijen zijn de 1000 meest actieve accounts geselecteerd. Zij hebben in totaal ruim 25.000 berichten verstuurd over de PvdA, CDA en VVD. Deze berichten zijn in deze analyse meegenomen.

biography_750x362

Analyse achterban van de PvdA

De Partij van de Arbeid is een sociaal-democratische partij waarvan Diederik Samsom sinds 2012 politiek leider is. De Partij van de Arbeid heeft sinds de laatste verkiezingen 38 zetels. Volgens de laatste opiniepeilingen is dit aantal gezakt naar 18 zetels. Dit is meer dan een halvering van het aantal zetels.

volume-berichten-achterban-pvda

Positief of negatief?

Wanneer de PvdA-aanhang via Twitter over de politiek spreekt, hebben zij het voornamelijk over hun eigen partij. Bijna 79% van de tweets die verzonden worden gaan over de PvdA zelf. Het merendeel van deze tweets heeft een positief sentiment. De resterende 21% van de tweets gaan over de VVD (13%) en het CDA (8%). Tweets die over het CDA of de VVD gaan kennen voornamelijk een negatief sentiment. Dit lag overigens in de lijn der verwachting. Maar, het verschil tussen positief en negatief is bij de VVD vele malen groter dan bij het CDA. Dit betekent dat de achterban van de PvdA meer sympathie kan opbrengen voor de standpunten van het CDA.

sentiment-achterban-pvda

Gaypride

De eigen aanhang van de PvdA praat dus het meeste over de eigen partij. Uit de tagcloud van berichten met een positief sentiment vallen de volgende woorden op: canalparade en gaypride4russia. De PvdA participeerde met een boot tijdens de gaypride in Amsterdam. Zo wordt duidelijk dat een dergelijk initiatief veel positieve reacties teweegbrengt.

tagcloud-pvda

#fail

Negatieve berichten over de PvdA door de eigen aanhangers gaan voornamelijk over de JSF. Hierbij zijn #fail en #schade de meest voorkomende tags. De meningen van de achterban over de JSF lopen echter behoorlijk uiteen. De één ziet graag een JSF verschijnen terwijl de ander liever heeft dat het geld bewaard wordt om de staatsschuld af te lossen.

Voorstanders JSF

Tegenstanders JSF

De PvdA wordt door de andere partijen ontzien

Het account van de PvdA krijgt relatief weinig mentions van de aanhang van de VVD en het CDA. Dit terwijl zij veelal negatief over de PvdA zijn. Een opvallend resultaat. Dit kan ook komen doordat dat de PvdA-aanhang weinig spreekt over de VVD en het CDA. Ze zoeken hierbij niet het gesprek op en praten graag over hun eigen partij.

Wat ook opvalt is dat de PvdA wél veruit het meeste (van de 3 partijen) door eigen aanhang wordtgementioned op Twitter. De PvdA heeft met een aantal van bijna 12.000 meer mentions dan de VVD (circa. 8.500) en het CDA (circa 1.600) bij elkaar opgeteld. Op basis van de opiniepeilingen werd verwacht dat de PvdA het meest negatieve sentiment zou hebben onder hun eigen aanhang. Hun zetels zijn namelijk van alle partijen het meest gezakt. Als we de opiniepeilingen moeten geloven hebben zijn meer dan 50% van de zetels verloren.

Analyse achterban van de VVD

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is een conservatief-liberale politieke partij waarvan Mark Rutte de politieke leider is. Hij is dankzij de 41 zetels die de VVD in de afgelopen verkiezingen heeft bemachtigd, premier geworden. Volgens de laatste opiniepeilingen is dit aantal zetels inmiddels gezakt naar 25.

volume-berichten-achterban-vvd

VVD praat over PVDA

De achterban van de VVD spreekt minder over de eigen partij dan PvdA’ers. VVD’ers spreken in circa 70% van hun tweets over de eigen partij. De resterende 30% gaat over de andere twee partijen. Opvallend hierin is dat 25% van de berichten van de achterban van de VVD over de PvdA gaat.

sentiment-achterban-vvd

Positief of negatief?

Wanneer het sentiment van berichten door VVD’ers bekeken wordt is zichtbaar dat ook het negatieve sentiment over de PvdA is bijna vier keer groter dan over het CDA. Hieruit blijkt dat VVD’ers over het algemeen een stuk minder content zijn met de PvdA dan met het CDA.

Negatief over de eigen partij

Tevens is opvallend dat de achterban van de VVD relatief negatief over de eigen partij spreekt. De achterban staat niet meer als een huis achter de partij en dit komt overeen met het feit dat uit opiniepeilingen blijkt dat de VVD is gezakt van 41 naar 25 zetels. Dit kan verklaren waarom het verschil tussen het negatieve en het positieve sentiment zo klein is geworden. Vergeleken met de PvdA en het CDA spreekt de achterban van de VDD het meest negatief over de eigen partij.

Wat ook opvallend te noemen is, is dat de achterban van de VVD relatief vaak over de PvdA spreekt, maar dat de PvdA weinig over de VVD spreekt. Het is opvallend dat de achterban van de VVD in minder dan een jaar tijd zo snel, zo negatief is geworden over hun eigen partij. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat Mark Rutte geen van zijn verkiezingsbeloftes nagekomen is.

Analyse achterban van het CDA

Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is een christen-democratische politieke partij waarvan Sybrand van Haersma Buma de politieke leider is. Het CDA heeft in de afgelopen verkiezingen 13 zetels behaald. Dit aantal is volgens de laatste opiniepeilingen met één zetel gestegen naar 14 zetels.

volume-berichten-achterban-cda

Ook het CDA praat over zichzelf

Ook binnen de achterban van het CDA tweet men het meest over de eigen partij. Bijna 70% van hun tweets gaat over het CDA. De verdeling tussen hoeveel tweets er over de PVDA en hoeveel er over de VVD gaan ligt opvallend dicht bij elkaar. Het scheelt maar zeven berichten. Deze verdeling is logischerwijs 15% om 15%.

sentiment-achterban-cda

Positief of negatief?

Het aantal tweets over de VVD en de PvdA zijn gelijk, waar het negatieve sentiment van de PvdA aanzienlijk groter is dan van de VVD. Dit betekent dat de achterban van het CDA minder blij met de PvdA is dan met de VVD. De aanhang van zowel het CDA als de VVD zijn veelal negatief over de PvdA, maar zoeken de discussie niet op door geen accounts te mentionen.

Conclusie

In dit onderzoek zijn 1000 accounts per partij meegenomen. Hierbij hebben we gekeken naar de meest actieve accounts die samen zorgen voor 25.000 berichten. De accounts met bijbehorende berichten geven een aardig beeld van hoe de verhoudingen liggen, maar we hebben hierbij alleen gekeken naar een bepaalde periode en een bepaald aantal accounts. Rondom de verkiezingen wordt er altijd veel meer online gepraat over de politiek, wat een hoop nieuwe data oplevert. De insights uit deze data geven wellicht een totaal ander beeld van de verhoudingen.

Samenvattend gezien blijkt uit de ruim 25.000 geanalyseerde berichten dat de PvdA door de andere twee partijen het meest besproken wordt. De PvdA is niet alleen de meest besproken partij maar ook de partij die procentueel het meest negatieve sentiment krijgt toegekend door de andere twee partijen. Wanneer het sentiment van de eigen achterban bekeken wordt blijkt dat de VVD’ers het minst tevreden zijn over hun eigen partij. Dit is ook terug te zien in de actuele opiniepeilingen.

Recommended Posts