Vier stappen voor het structureren van online monitoring

4-stappen-voor-het-structuren-van-online-monitoring

Nog geen twintig jaar geleden was wat in de krant stond de waarheid en dat op televisie de werkelijkheid. Communicatieadviseurs en journalisten bepaalden grotendeels hoe de waarheid werd verteld. “De doelgroep” mocht reageren met een ingezonden brief. Hoe anders is het nu. Door internet en social media, communiceren merken en mensen onafhankelijk van elkaar. Iedereen vertelt zijn eigen waarheid en een individu is soms even invloedrijk als een merk met grote communicatieafdeling.

Tweerichtingsverkeer biedt kansen

De gedroomde dialoog, het tweerichtingsverkeer en interactie liggen nu binnen handbereik. Via Facebook, Twitter of Instagram bereik je precies wie je wilt. Door te zorgen voor een goede combinatie van content, beeld en de juiste doelgroep, betrekken we klanten, burgers of belanghebbenden bij de organisatie. Vaak met concrete doelstellingen in het achterhoofd. Meer likes, shares en comments laten zien dat we steeds meer mensen bereiken. Maar het bereik is maar één kant van het verhaal. Voor een effectieve communicatiestrategie is diepgang nodig. Denk aan het meten van sentimenten, luisteren naar wat klanten bezighoudt en waar burgers zich zorgen over maken. Om op te reageren wanneer nodig, om goed communicatiebeleid te maken, maar vooral om als organisatie de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen.

Het belang van monitoren voor de communicatieprofessional

Sociale media hebben de rol van de communicatieprofessional behoorlijk veranderd. Inzicht in de buitenwereld, of het speelveld, is cruciaal. Weten welke spelers er rond de organisatie actief zijn en hoeveel invloed ze hebben. Werken ze mee aan het realiseren van organisatiedoelen of juist niet? Als communicatieprofessional houd je met de inzichten over de binnen- en buitenwereld, de organisatie een spiegel voor. Je geeft het management letterlijk knoppen om aan te draaien. Zo krijg je als communicatieprofessional meer impact en geef je adviezen die aansluiten bij de situatie.

Twee doelen van mediamonitoring

Monitoren dient twee doelen. Ten eerste monitor je om de effectiviteit van de communicatie te meten. Dit zou een standaardprocedure moeten zijn, maar uit onderzoek blijkt dat men vaak alleen evalueert als daar een concrete aanleiding toe is. Dat is zonde, want juist door structureel aandacht te besteden aan het monitoren van effectiviteit, kun je de resultaten van communicatie eerder bijsturen en beïnvloeden.

Een ander doel van monitoren betreft het signaleren van thema’s en issues. Door te monitoren kan je zien welke thema’s veel besproken worden, wat erover gezegd wordt,  wat het sentiment is en hoe er verband wordt gelegd met jouw organisatie. Maar ook hoe spelers onderling over bepaalde onderwerpen praten. Door te zorgen voor een goede monitoringstructuur kan je veel informatie achterhalen, die je helpt de organisatie van nog betere en actueler communicatieadviezen te voorzien.

Vier belangrijke stappen in het opzetten van een monitoringstructuur:

Sta eens stil bij de volgende vier punten als je bezig gaat met het opzetten van een monitoringstructuur:

1: Formuleer duidelijk waarom je monitort

Er is op social media zoveel waardevolle informatie te vinden, dat je alleen iets met de informatie kunt als je heel goed helder hebt met welk doel je monitort.

2: Leg met trefwoorden vast wat je wilt weten

Voorkom informatie-overload en werk op basis van zoekopdrachten. Deze zoekopdrachten bestaan uit trefwoorden of combinaties van trefwoorden. Door dit goed te doen achterhaal je  berichten, discussies en trends. Je krijgt inzicht in het gedrag van concurrenten, medewerkers en klanten. Daarnaast kun je goed volgen wat er online over jou, je merk en relevante onderwerpen wordt geschreven en gezegd op (nieuws)websites en in fora.

3: Beperk je niet tot sociale media

Wanneer we het hebben over social media, denken we aan Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat en (vooruit) Google+. Realiseer je dat er veel meer media zijn waar mensen met elkaar in gesprek zijn waar je graag van af wilt weten. Zorg dat je een compleet beeld hebt van het medialandschap dat voor jou belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan fora als Geenstijl, Radar of de Consumentenbond. Vergeet ook de blogs van kritische personen en belangenorganisaties met veel aanhangers niet. Hier begint vaak de meningsvorming van het grote publiek. Hoe eerder je kunt anticiperen, hoe beter voor de organisatie.

4: Maak een routine

Succesvol monitoren ligt nu binnen handbereik. Dat betekent nog niet dat je ook succesvol zult zijn. Alles staat en valt met een goede routine. Je moet dagelijks de resultaten evalueren en de nodige actie ondernemen. Maak er een terugkerende routine van die je consequent volgt.

Onderzoek door Meten en Scoren naar de inzet van online monitoring

Ben jij al bezig met monitoring van het online medialandschap? Momenteel voert ‘Meten en Scoren’ een onderzoek uit over dit onderwerp. Hoe pas je dit toe en wat doe je met de resultaten? In 5 minuten heb je de flitssurvey ingevuld.

Meten en Scoren, is een kennisplatform dat het belang van onderzoek door communicatieprofessionals onder de aandacht brengt.

Recommended Posts