Twitter als campagnestrategie, effectief of niet?

Tweede Kamer - OBI4wanTwitter en politiek zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. In een analyse stelt The Economist dat Wilders, een van de ‘early adopters’ het communicatiemiddel Twitter vooral gedoseerd en strategisch inzet, zeker in vergelijking met Trump die Twitter gebruikt om zijn impuslieve woede te verspreiden. Het effect van de tweets zal in Nederland minder zijn dan in de VS, aldus The Economist, omdat dit samengaat met het vertrouwen in de traditionele media en deze is in Nederland aanzienlijk hoger dan in de Verenigde Staten.

Geert Wilders is veruit de politicus met de meeste volgers op Twitter, zo blijkt uit onderzoek van MediaPolitiek.nl in samenwerking met OBI4wan en Media Distillery. Op 9 maart stond de teller op 783.107. Hij wordt gevolgd door Pechtold (591.427) en Asscher (210.290). Om te zien in hoeverre de twitterstrategie van de partijen effectief is tijdens de campagne kijken we naar de toename van het aantal unieke personen dat wordt bereikt via Twitter.

We vergelijken hierbij de eerste periode (14 februari t/m 24 februari) met de gehele periode van de campagne tot nu toe (14 februari t/m 7 maart). Het bereik wordt gemeten in aantal mentions. Door direct te reageren op de partij of de lijsttrekker is de twitteraar in direct contact met de partij, is hierbij de gedachte. Onderstaand figuur geeft een overzicht van deze toename.

Twitter als campagnestrategie

De toename van het aantal personen dat de PVV mentiont in een tweet is veruit het grootst. Bijna 9.000 extra mensen werden bereikt in de tweede helft van de campagne. Het CDA volgt op enige afstand met ruim 7.000 extra mensen die direct reageren op de partij op Twitter. De VVD, GroenLinks en D66 zijn alle drie door ruim zesduizend extra mensen gementiond in de tweets. Van de nieuwe partijen weet DENK de meeste nieuwe mensen te bereiken, bijna drieduizend. De Piratenpartij vindt zo’n tweeduizend nieuwe twitteraars die een mention sturen. De overige partijen zijn er minder in geslaagd nieuwe twitteraars te bewegen hen als mention op te nemen in de tweets.

De Twitterslogans van de partijen

Een aantal partijen heeft een Twitterslogan dat de ideologie van de partij in een hashtag weergeeft. De PVV is met de slogan #NederlandWeerVanOns het meest succesvol. In totaal wordt deze hashtag in 7374 tweets teruggevonden, oftewel in 0,7% van het totaal aantal tweets (ruim 107 duizend) dat in de periode van 14 februari tot en met 7 maart is verspreid. De SP slogan #pakdemacht volgt met 3.770 vermeldingen (0,4%). De slogan van GroenLinks #stemvoorverandering wordt 3.192 maal gevonden (0,3%) en de PvdA slogan #samenvooruit komt in 2904 tweets terug (0,3%).

Twitter als campagnestrategie

Interessant is echter dat de slogan van de PVV vooral in de eerste weken van de campagne prominent aanwezig was op Twitter. Inmiddels zijn de slogans van andere partijen vaker genoemd, zij het dat deze piek vooral te zien was rond het tweede lijsttrekkersdebat, waar de aanhang van de partijen driftig twitterden.

Massa-media domineert

In de analyse van The Economist wordt eveneens gerefereerd aan het effect van de vele tweets. Het weekblad stelt, in lijn met eerder onderzoek, dat een tweet vooral effectief is wanneer de massamedia aandacht besteden aan de tweet. Ook tijdens de campagne was een piek in de aandacht te zien voor Wilders toen hij een gephotoshopte foto van Pechtold tijdens een demonstratie van jihadisten via Twitter verspreidde.

In totaal hebben de media (televisie, dagbladen, online nieuwssites en regionale dagbladen) bijna 1200 maal over een twitterende partij of lijsttrekker. Dit is bijna 4% van het totaal aantal politieke berichten dat in de periode van 1 januari tot en met 8 maart is gepubliceerd (32.228).

Als we vervolgens kijken naar de onderlinge verhouding dan zien we dat vooral Wilders wordt geassocieerd met tweets. Ruim de helft van het televisienieuws over twitterende lijsttrekkers en partijen vermeldt Wilders. Dit percentage is iets lager in de landelijke en regionale dagbladen en op de online nieuwssites, maar ook daar domineert de PVV.

Twitter als campagnestrategie

De VVD en D66 volgen op grote afstand. Vaak gaat het hierbij niet over de eigen tweet maar de tweet van Wilders waarop zowel Rutte als Pechtold zich genoodzaakt voelt te reageren, al dan niet met een eigen tweet. Overige partijen worden sporadisch genoemd. Het lijkt er inderdaad op, zoals een PvdA-er stelt in een analyse van NRC op 15 februari 2017 dat “media, uit angst iets te missen, slaafs aandacht blijven geven aan Wilders’ 140 tekens”.

Deze media-aandacht kan dan ook worden gezien als het grootste effect van Twitter en het is vooral de PVV die hiervan heeft geprofiteerd tot nu toe.

Recent Posts