Welke trending topics domineren Twitter de dagen na een politiek debat?

Twitter politiek - OBI4wanOBI4wan werkt in de periode voor de verkiezingen samen met Mediapolitiek.nl om een overzicht te bieden van relevante social media insights. We beantwoorden vragen als: wat zijn trending topics op dagen van en na een politiek debat, en waar worden politieke partijen het meest mee geassocieerd op Twitter? In dit artikel de trends rondom het eerste televisiedebat.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op Mediapolitiek.nl

Twitter blijft een belangrijk instrument voor politici om een deel van de achterban te bereiken. Met zo’n 2,6 miljoen gebruikers in Nederland en ruim 900 duizend mensen die dagelijks inloggen is het nog altijd een potentieel grote groep voor de politici. In de dagen na het eerste debat speelt Twitter ook een belangrijke rol. “Twitter is van invloed op hoe het debat achteraf wordt geduid, al was het maar omdat de journalisten die beschrijven wie de winnaar en verliezer was, veel naar Twitter kijken”, aldus politiek socioloog Niels Spierings van de Radboud Universiteit in NRC Handelsblad.

Veiligheid en justitie meest besproken op Twitter

Uit onderzoek van Mediapolitiek.nl  in samenwerking met OBI4wan blijkt dat tijdens de dag van het debat en de dagen erna niet immigratie en integratie het Twitterdebat domineren, maar veiligheid en justitie. In 6% van de in totaal 170.391 politieke tweets die zijn onderzocht, komt dit thema terug, gevolgd door zo’n 5% waarin het gaat over immigratie en integratie. Sociale zaken en werkgelegenheid volgt op afstand, net als de andere thema’s.

Trending topics na debat

Eerder onderzoek liet zien dat er zo’n tien thema’s zijn die de campagne domineren. Het belangrijkste onderwerp is immigratie en integratie, gevolgd door economie, veiligheid en justitiemilieu, infrastructuur, sociale zaken en werkgelegenheid, onderwijs, zorg, Europa en pensioen. Er wordt – na het Oekraïne-referendum en Brexit – nu nauwelijks op Twitter meer gesproken over Europa, net zoals het in het debat niet aan bod kwam.

Welke partij spint garen bij 170.000 verzonden tweets?

We schreven eerder over onderzoek dat laat zien aan welke issues men denkt bij de verschillende partijen. Voor partijen is het dus van belang juist die issues voor het voetlicht te brengen, ook op Twitter. In hoeverre slagen de partijen erin te worden geassocieerd met hun eigen issues op het sociale medium? Hieronder een overzicht. Partijen die in te weinig tweets voorkomen zijn weggelaten.

Trending topics na debat

Immigratie en integratie is op Twitter vooral geassocieerd met het CDA (in 7,7% van alle tweets met CDA erin), gevolgd door de VVD en de PvdA. De PVV wordt minder geassocieerd met het thema in deze dagen. Zij worden vooral geassocieerd met onderwerpen rondom veiligheid en justitie. Dit heeft vermoedelijk vooral te maken met het nieuws rond de beveiliging van Geert Wilders. Ook DENK wordt sterk geassocieerd met het thema immigratie, maar ook met zorg. Dit laatste linkt aan de suggestie van lijsttrekker Kuzu dat de beslissingen van artsen bij allochtone patiënten anders zouden zijn. Opvallend genoeg wordt weinig getweet over de SP in relatie tot zorg, ondanks dat dit voor hen een heel belangrijk speerpunt is. Op het thema pensioen is 50plus de koploper, net als op het thema werkgelegenheid. Het lukt de Partij voor de Dieren om op Twitter te domineren als het om het thema milieu gaat, ten koste van GroenLinks.

In de dagen na het debat heeft Twitter dus vooral voor 50plus in het voordeel gewerkt. Ook het CDA en, in mindere mate, de VVD hebben het belangrijke thema immigratie weer wat sterker aan zich weten te koppelen. Maar wat deze cijfers vooral laten zien, is wat er mist. Over onderwijs, infrastructuur en Europa wordt nauwelijks gepraat. In ieder geval niet in 140 tekens.

Recent Posts