3 tips voor het inzetten van media monitoring bij woningcorporaties

3 tips mediamonitoring bij woningcorporaties

Social media monitoring bewijst zijn relevantie voor woningcorporaties tegenwoordig vrijwel direct. Niet alleen is het relevant om te weten wat er over de corporaties zelf gezegd wordt, wellicht nog interessanter is om te monitoren welke onderwerpen geassocieerd worden met ‘wonen’ en wat er speelt in de branche. Wonen en huizen staan immers zo dicht bij de Nederlanders. Een huis is als het ware jouw persoonlijke basis. Wanneer hier dingen fout gaan, gaat dit Nederlanders direct aan het hart. Welke zogenaamde ‘topics’ kunnen we identificeren en welke rol speelt monitoring in deze organisaties?

Sterke groei naar online

Met de nog altijd groeiende populariteit van social media, komt ook bij velen ons huis steeds prominenter online. We merken bij OBI4wan alleen al dat steeds meer woningcorporaties mediamonitoring serieuzer gaan nemen en de relevantie snappen om insights te halen uit het mediabreed monitoren (online, social media, print media, radio en tv). De verschuiving naar online vindt steeds sterker plaats binnen deze branche. “We vinden immers vaak ons huis al online via websites als funda.nl”, stelt Stijn Visser, online reputatie consultant. “De drempel om dingen over je woning online te delen wordt ook steeds kleiner. Dit biedt kansen voor woningcorporaties, maar ook bedreigingen. Er wordt steeds meer openbaar. Dat betekent dat ook wanneer het fout gaat, de reputatie van woningcorporaties op het spel staat.”

Verschil met vroeger en nu is dan, dat wanneer een woning bijvoorbeeld een lek heeft of schimmels, dit meteen online staat door een klagende bewoner. Geen goede reclame om daar te gaan wonen. Het is dan ook zaak om direct op dit soort statements te reageren om reputatieschade voor een unit wijk te voorkomen. Er pas achter komen wanneer een bewoner klaagt bij de corporatie zelf, is het soms eigenlijk al te laat wanneer zij wellicht al maanden aan het klagen was op social media.

In onderstaande grafiek is het aantal social media gebruikers in Nederland sinds 2005 in beeld gebracht. Lees hier onze hele analyse over het social media gebruik in 2017.

social media gebruik 2017

1. Maak gebruik van topic analyse

De woningcorporaties zijn bij uitstek organisaties die de branche goed in de gaten dienen te houden. De woningmarkt is zo turbulent, dat veel organisaties op dagelijkse basis op de hoogte willen zijn van de belangrijkste berichtgeving rondom bijvoorbeeld woningbouw, woningmarkt, woningbouwwetten, Airbnb overlast, erfpacht, woonfraudeurs etc. Zo werden de afgelopen maanden alleen al bijna 15.000 berichten gevonden over de omstreden erfpacht. Door deze topics in een monitoring tool te analyseren, kunnen organisaties hier veel learnings uit trekken wat betreft bijvoorbeeld het PR-beleid en het beleid van marketing.

Naast het algemeen identificeren van deze topics, kan je deze ook op brand niveau implementeren. Zo kan je zien in hoeverre jij als organisaties wordt genoemd in combinatie met bijvoorbeeld fraude. Naast de eigen merk analyse, kan je dit ook vergelijken met concurrenten. In hoeverre worden zij bijvoorbeeld genoemd met fraude en weerhoud zich dat tot de eigen corporatie. Zijn er belangrijke fraudezaken die spelen bij concurrenten en kunnen we die in de gaten houden om learnings uit te trekken? Door de implementatie maak je als organisatie echt de stap van monitoring naar reputatie management. Het structureel bijhouden hoe je scoort op bepaalde topics, biedt bovendien relevante inzichten voor het management.

2. Gebruik een branche analyse voor insights

Wanneer we de conversaties over wonen en de woningmarkt van dichtbij bekijken, valt direct iets op. Corporaties worden niet altijd direct genoemd wanneer het gaat om bijvoorbeeld overlast in de wijk, brandgevaar, huurverhoging en wateroverlast. Om deze reden monitoren corporaties vaak op bijvoorbeeld wijkniveau en soms zelfs op stad niveau. Zo kunnen deze organisaties in de gaten houden wat er rondom hun units besproken wordt, ook zonder dat zij direct genoemd worden. Deze berichtgeving mis je wellicht als communicatieadviseur bij een woningcorporatie, omdat het lastig is deze berichtgeving toch tot je nemen als je niet goed weet wat en hoe je daarop moet zoeken.

3. Stakeholders op lokaal niveau identificeren

Behalve mee te lezen met berichten die over jouw corporatie gaan, is het ook interessant om stakeholders te volgen op social media. Als je bewoners, omwonenden, actiegroepen, journalisten en lokale politici identificeert, kun je daarna zien over welke onderwerpen zij praten. Deze stakeholders zijn apart geïdentificeerd in de Brand Monitor omdat deze in potentie een reputatie gemakkelijk kunnen maken of kraken. Stel je voor dat een journalist een tweet plaatst waarin ze stelt dat er steeds op grote schaal woningfraude plaats vindt, dan wil je dat als woordvoerder of communicatieadviseur direct weten. Door journalisten te analyseren middels uitingen die zij hebben gedaan in het verleden, kan dit meegenomen worden in de PR strategie. Verder heeft elke corporatie natuurlijk zijn eigen belangrijke stakeholders. Door deze in kaart te brengen en toe te voegen aan de stakeholderlijsten in de Brand Monitor, kan je nóg beter in de gaten houden wat deze mensen of groepen daadwerkelijk zeggen.

Andere stakeholdergerelateerde vragen die je kunt beantwoorden in je monitoringstrategie:

  • Waar lopen bewoners tegenaan in het huur- of koopproces?
  • Welke klachten hebben bewoners over hun huis?
  • Wat schrijven journalisten over je corporatie?
  • Wanneer praten politici over woningbouw of -onderhoud?
  • En waar praten ze over als het niet over jou gaat?
  • Welk nieuws delen ze en wat speelt er onder je volgers?

Wie is er binnen jouw woningcorporatie verantwoordelijk voor monitoring, woordvoering of de reputatie? Stuur hem of haar deze tips door.

Binnenkort online: een interview met Bianca Witmer, Adviseur Communicatie bij woningcorporatie Staedion om te kijken op welke manier zij (social) media monitoring inzetten.

 

Recent Posts