Stimuleringsfonds voor de Journalistiek start onderzoek in samenwerking met OBI4wan

media stimuleringsfonds - krantHet Stimuleringsfonds voor de Journalistiek start met een omvangrijk onderzoek naar de nieuwsvoorziening in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Het onderzoek is in samenwerking met Utrecht Data School, dat gebruikt maakt van de data van OBI4wan. Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de werking van ecosystemen voor lokaal nieuws in grote steden.

Het onderzoek naar de nieuwsecosystemen in de vier grote steden – de ‘G4’ – kijkt specifiek naar de samenhang tussen aanbod en gebruik van lokaal nieuws via de kanalen van kranten, omroepen, hyperlocals en social media. Wie zijn de spelers, welk nieuws brengen zij en op welke platformen wordt lokaal nieuws als eerste gebracht? Laten kranten en omroepen een gapend gat in de nieuwsvoorziening vallen? Vullen nieuwkomers als (hyper)lokale nieuwssites, blogs en vlogs die leemte op? Of eisen Facebook en Twitter juist een hoofdrol op in grote steden?

Dit onderzoek valt uiteen in vier deelonderzoeken, waarbij onder meer wordt samengewerkt met studenten uit de te onderzoeken steden.

Onderzoek naar Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht

Allereerst worden alle aanbieders van lokaal nieuws per stad geïdentificeerd en wordt een week lang hun berichtgeving gevolgd: Welke titels, welke kanalen en welke nieuwsproducties komen daarbij bovendrijven?

Lokale journalistiek: agendabepalend of agendavolgend?

In het tweede deelonderzoek zoomen we in op een aantal grote nieuwsgebeurtenissen die de onderzochte week domineerden en maken we een tijdlijn met informatie als: wie bracht dit nieuws als eerste naar buiten, welke partijen vulden de berichtgeving aan en zorgden voor verdieping bij het nieuws? Wat gebeurt hierbij offline, wat online? En in hoeverre handelde de lokale journalistiek agendabepalend of juist agendavolgend?

De rol van Twitter, Facebook, YouTube en Instagram in nieuwsvoorziening

In het derde deelonderzoek kijken we vervolgens naar het aandeel van social media in de nieuwsvoorziening: Welke rol spelen Twitter, Facebook, Instagram en YouTube bij het brengen, becommentariëren en verder verspreiden van nieuws rondom lokale gebeurtenissen? Daarbij beperken we ons niet tot traditionele nieuwsmedia en hyperlocals, maar betrekken we bijvoorbeeld ook de lokale politicus, de wijkagent, de betrokken burger en de lokale middenstander. Misschien speelt de nieuwsvoorziening in een grote stad zich wel af op heel andere platformen af dan die van de journalistiek en richten die laatsten zich op niches die nieuwsmedia laten liggen.

Recent Posts