Spelfouten op Twitter: OBI4wan nam polshoogte

Posted

polshoogte-nemen-op-twitter-hoe-staat-het-met-de-spelfouten

In DWDD komen Arjan Lubach en Paulien Cornelisse eens in de zoveel weken langs om ons te voorzien van nieuwe woorden, verhaspelingen, stomme fouten en uitglijders. Ondanks dat ik uiteraard ook mijn fouten maak, zorgt dit altijd weer voor momenten vol verbazing en verwondering. Iets wat mij aanleiding gaf om Twitter weer af te struinen naar veelvoorkomende taalfoutjes. Enkele veelgemaakte foutjes zijn: enigzinspolshoogtetoendertijdtoasten en mijn persoonlijke favoriet, enigste.

Enigszins versus enigzins

‘een beetje’ en iets als ‘op welke manier dan ook’ is wat enigszins betekent volgens Het Genootschap Onze Taal. Dit betekent echter niet dat enigszins daarom op welke manier dan ook geschreven kan worden. Een veelgemaakte fout is: enigzins.

In het afgelopen halfjaar werden zo’n 42.500 tweets geplaatst met de woorden enigzins en enigszins. Het aandeel van het foutgeschreven woord enigzins is ongeveer 10%.

enigszins-versus-enigzins

Poolshoogte versus polshoogte

Ik zie mijn basisschoolleraar nog staan, wijzend met zijn vinger naar zijn pols, dat er even polshoogtegenomen moest worden. Tot voor kort was ik dan ook in de veronderstelling dat dit de juiste manier van schrijven was. Je schrijft het echter als poolshoogte, aldus het Genootschap Onze TaalPoolshoogte is een samenstelling van pool en hoogte en heeft de betekenis hoogte van de hemelpool boven de horizon. Het is van oorsprong een term uit de zeevaart waarmee bedoeld wordt: de locatie bepalen aan de hand van de hoogte van de Poolster.

Nu is het volume van berichten met poolshoogte of polshoogte niet bijzonder groot, maar wordt er toch in 35% van de gevallen polshoogte genomen.

enigszins-versus-enigzins

Toentertijd versus toendertijd

Volgens het Genootschap Onze Taal bestaat toentertijd uit de onderdelen toen + te + der + tijd, waarbij te + der is samengevoegd tot ter. Het betekent als tijd die in het verleden is gelegen.

In het afgelopen half jaar verschenen 660 tweets met toentertijd, tegenover 503 tweets met toendertijd.

toentertijd-versus-toendertijd

Enige versus enigste

Om verwarring te voorkomen: enige wordt bedoeld in de zin van er is hier geen tweede van of alleen. En méér alleen dan alleen is volgens mij niet mogelijk? Over het gebruik van enigst, in de zin van ik ben enigst kind kunnen zelfs taalgeleerden eeuwig discussieren.

De woorden enige en enigste leveren een totaalvolume op van ruim 268.000 berichten. In 9% van de gevallen wordt enigste geschreven. Het woord enigste wordt in onze dagelijkse gesprekken vermoedelijk nog vaker verkeerd gebruikt dan op Twitter.

enige-versus-enigste

Toosten versus toasten

Een toost betekent heildronk of feestdronk en is volgens het Genootschap Onze Taal een vernederlandste spelling van het woord toast. Dit komt kortgezegd doordat men van oudsher de gewoonte had om toast in allerlei dranken te soppen. Lekker!

31% van de ruim 1000 berichten wordt verkeerd geschreven op Twitter, want het lijkt me stug dat Twitteraars toast in hun drankje soppen.

toosten-versus-toasten

Lees vooral ook onze andere blogs over taalfouten. In januari zal ik polshoogte gaan nemen of er enigzins verbetering zit in de woorden die gebruikt zijn de vorige edities van dit onderzoek.

 

Recommended Posts