Pensioenen veroorzaken onrust op social media

Pensioenen veroorzaken onrust op social media

Nederland kent veel ‘ouderen’, en dus ook veel inwoners die (op korte termijn) met pensioen gaan. Vergrijzing is in Nederland dan ook een steeds belangrijker fenomeen in de samenleving. Het aandeel 50-plussers in Nederland is dit jaar bijna 40% van de gehele bevolking. Van deze 50-plussers is het merendeel (4.224.791 inwoners) zelfs 60 jaar of ouder.

Wat doet deze trend met het gesprek rondom pensioenfondsen? Is het pensioen een veel besproken onderwerp? Wie praten hierover en wat zeggen zij dan? OBI4wan ging op onderzoek uit.

Eén van de beste pensioenstelsels ter wereld

Gelukkig heeft Nederland één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Tegelijkertijd is het Nederlandse pensioenstelsel zo technisch en complex, dat het bijna niet meer uit te leggen is. De grote taak voor pensioenuitvoerders is dan ook het Nederlandse stelsel op een gemakkelijke en persoonlijke manier uitleggen. Voordat zij deelnemers van dit pensioenstelsel inzichten kunnen geven, moeten zij eerst inzicht krijgen in hun eigen situatie en de algehele tendens die leeft onder Nederlanders. Voordat pensioenuitvoerders hun adviezen persoonlijker en op maat kunnen maken, is het zaak dat zij inzicht krijgen in de belangrijkste vragen rondom pensioenen, ouder worden en rentestanden. Wat betekenen de wetswijzigingen voor ouderen?

Een belangrijke manier om meer inzicht te krijgen in wat Nederlanders daadwerkelijk vinden is social listening. Deze manier van monitoring biedt organisaties als het ware een kijkje in de hoofden van de consument zonder dat zij gewenste antwoorden geven.

Bijna 600.000 online ‘respondenten’ over pensioenen

Om meer inzicht te krijgen in wat er speelt in deze branche is onderzoek gedaan naar het aantal berichten over pensioenen en alles daarom heen. Uit het onderzoek blijkt dat pensioenen in Nederland een veel besproken onderwerp te zijn. Binnen online omgevingen worden 598.000 berichten gevonden over dit onderwerp. Hiermee is de pensioenensector één van de meest besproken sectoren van Nederland.

Pensioenfondsen

Voor meer input over wat er daadwerkelijk gezegd werd in de sector, lichten we de twee belangrijkste pieken uit.

200.000 ouderen gekort op pensioen

De eerste piek in het aantal berichten zien we aan het einde van de maand mei in 2016. Op 20 mei 2016 kwam het bericht naar buiten dat in het nieuwe pensioenstelsel in 2017 ruim 200.000 ouderen zouden worden gekort op hun pensioen. Op deze dag wordt er bijna 15.000 keer gepraat over pensioenen op online bronnen. Het geld wat ingehouden zou worden, zou opgeslagen worden in een buffer voor slechtere tijden. De reacties hierop via social media waren erg negatief en in de tone of voice ontdekken de social media analisten veel ongeloof, maar ook onrust over de toekomst.

De tweede en hoogste piek uit de berichtgeving rondom het pensioen van het afgelopen jaar werd wederom aangewakkerd door de politiek. De Kamermeerderheid stemde in juni 2016 in met nieuwe Europese pensioenregels. Een dag hierna was het aan staatssecretaris Jetta Klijnsma om toe te lichten wat deze nieuwe richtlijnen voor impact zouden hebben op Nederlandse pensioenen. Onder andere gaf het Nederlandse pensioenfondsen het recht om zich in het buitenland te vestigen waar minder strenge pensioenregels gelden.

Het Nederlandse volk was zachtgezegd niet blij met deze procedure en de uitkomst. Er kwamen die week maar liefst 33.309 uitingen naar voren waarvan 83% op social media; een plek waar online Nederland graag zijn mening deelt. Zo stelt Peter James Pakvis op Twitter: “Ik zeg… ontslaan dat Kleinsma en ontneem haar eigen pensioen. Geef haar maar een volkstuin langs het spoor.”

Is het pensioengeld voor jongeren straks verdampt?

De online conversaties kenmerken zich door angst voor de toekomst. Angst is wellicht niet het juiste woord. Onzekerheid kenmerkt de online conversatie. Vragen die keer op keer naar voren komen zijn. Op social media zien we dat jongeren wel degelijk over pensioenen praten. Door actief te monitoren op bepaalde topics, kunnen we deze groep identificeren en hun zorgen in kaart brengen. De eerste vragen die naar voren komen zijn als volgt:

  • Waarom is mijn premie verhoogt?
  • Heb ik nog wel een pensioen als ik oud ben?
  • Heeft het nog wel zin om een pensioen af te sluiten?

Pensioenen onderbelicht tijdens verkiezingen

Wat opvalt in de eerste grafiek met het totaalvolume over pensioenen is dat er tijdens de Tweede Kamerverkiezingen eigenlijk verbazingwekkend weinig berichten zijn over dit onderwerp in vergelijking met de rest van het jaar. Zien politici het pensioen in die periode niet als belangrijk onderwerp?

Als we binnen de Brand Monitor onze stakeholderlijsten gebruiken om te filteren, wordt het tegendeel bewezen. Politici spraken tijdens de Tweede Kamerverkiezingen juist veel over het pensioen. Onderstaand is te zien wanneer politici uit de Tweede Kamer over pensioenen hebben bericht op Twitter.

Pensioenfondsen

Het afgelopen jaar berichten leden van de Tweede Kamer maar liefst 993 keer over pensioen gerelateerde zaken. Dit alleen al stelt dat de branche turbulent is en dat uit zich online en op social media. Uit de conversatie van maar liefst 600.000 berichten blijkt dat men bang is en veel vragen heeft rondom dit onderwerp. Wat zijn die vragen en op welke platformen vinden deze gesprekken plaats. Kortom, wat kunnen marketeers, woordvoerders en PR-managers leren van deze data?

In het volgende onderzoek in deze reeks duiken we dieper in op wat stakeholders daadwerkelijk zeggen en zetten we op een rijtje wat communicatieprofessionals in deze branche kunnen halen uit deze data.

 

Recent Posts