Issuemanagement OBI4wan

Issuemanagement bij overheden

Leer je zoekresultaten te duiden, grip te krijgen op beeldvorming en bestuurders te adviseren

Issuemanagement geeft zicht op wat er speelt

Stel je voor: jouw organisatie lanceerde onlangs een nieuw plan voor de bouw van een nieuw stadhuis, scheiding van afval of een ander gevoelig thema. Als klap op de vuurpijl doet een bestuurder ook nog eens een ongelukkige uitspraak. Wat adviseer jij op zo’n moment je bestuurder?

Onze methode voor issuemanagement geeft je grip op de beeldvorming over alles wat de organisatie wil, zegt en doet.

De methode baseert zich op online meningen en berichten, maar ook printmedia en radio en televisie zijn via de online media monitor handig te volgen. Hierbij maken we onderscheid tussen drie niveaus van beeldvorming: media-, opiniemakers- en bevolkingsbeeld. Met issuemanagement zie je wat er echt speelt en hoe groot een issue is. Wij leren je te analyseren wanneer iets een issue is of wordt en hoe je de verschillende beelden zichtbaar maakt. Daarnaast leren we overtuigend te adviseren.

Begin vandaag nog met analyseren

Issueanalyse

Hoe groot is de kritiek op een controversiële maatregel nu echt? Wie geeft steun of kritiek in welke ring van invloed en wat kun je ermee?

Krachtenveldanalyse

Hoe zien influencers je beleid of maatregel? Wie geeft welke steun en kritiek en hoe maak je een stakeholderstrategie?

TamTam

Wat is het beeld over beleid, communicatie en bestuur in de afgelopen 24 uur? Hoe zorg je dat de TamTam voor de organisatie een sturingsinstrument wordt?

Omgevingsanalyse

Wat speelt er tijdens een crisis & issue in het ‘gouden uur’ en daarna? Hoe vertaal je dit in informatievoorziening, betekenisgeving en schadebeperking?

Discoursanalyse

In welke woorden praten inwoners over je (beleid)? Hoe kun je hier met toekomstige kernboodschappen rekening mee houden?

Impactanalyse

Hoe landen woordvoeringslijnen en kernboodschappen? Wat leren de organisatie en afdeling communicatie hiervan

Maand-/kwartanalyse

Wat is het beeld over beleid en organisatie in de afgelopen maand/kwartaal? Hoe voer je het gesprek over prioriteiten komende maand/kwartaal?

Reputatieanalyse

Welke beeldvorming ‘plakt’ aan de bestuurder of de organisatie? Wat kan een bestuur(der) hiermee doen in zijn verdere ontwikkeling?

Aan de slag met reputatiemanagement

Media Insights analyse rapportages
Media Insights analyse rapportages

Het begint bij reputatie

Issues zijn altijd in beweging. Sommige issues zijn echter het gevolg van (een langdurige slechte) reputatie van een organisatie of bestuurder. Wordt een bestuurder steeds afgebeeld als kil en niet betrokken? Dan heeft dat waarschijnlijk te maken met zijn of haar reputatie.

Een reputatieanalyse legt bloot waarom een bestuurder een bepaalde reputatie heeft en hoe je dat kunt ombuigen.

Start met een reputatieanalyse

Een reputatieonderzoek geeft jouw organisatie en bestuur zicht op waar jullie staan in de ogen van de buitenwereld. In onze speciale training reputatiemanagement leren we je:

  • Het verschil tussen identiteit, imago en reputatie herkennen
  • Hoe je het gewenste én het feitelijke leiderschapsprofiel analyseert
  • Hoe je hier het beste over kunt adviseren

TamTams voor omgevingsanalyses met regelmaat

TamTams zijn omgevingsanalyses die laten zien welke beelden en meningen de ronde doen over je organisatie, bestuurders en haar beleid en hoe boodschappen in de buitenwereld landen. Anders dan issuemanagement of een reputatieanalyse is een TamTam niet eenmalig maar juist wekelijks of dagelijks.

Met een TamTam zie je precies wie er wat zegt via welk kanaal. En nog belangrijker: is het sentiment positief of negatief en waar wordt dat door beïnvloed. Met deze inzichten is het makkelijker sturen op een communicatieaanpak die het beeld buiten versterkt of ombuigt.

Flitspeilingen voor snelle inzichten

Met een flitspeiling heb je door middel van een korte enquête binnen één week inzicht in hoe bewoners en inwoners denken over een bepaald beleid, project, product of dienstverleningskanaal. Thema’s kunnen zijn:

Prioriteiten-peiling
Aan welke punten moet het college/bestuur eerst werken?
Verkennende peiling
Waar moet de overheid volgens de bevolking aan denken bij een nieuw beleid of nieuwe maatregel?
Ideeëncompetitie-peiling
Wat is het beste (bewoner of inwoner)idee of initiatief?
Knelpunten-peiling
Waar doen zich knelpunten voor en wat kan er aan gedaan worden?

Doelgroep-peiling
Hoe wil een specifieke doelgroep betrokken worden?
Campagne-effect peiling
Worden de doelen gehaald? Een 0-meting en 1-meting maken dat inzichtelijk.
Gedragsfactoren-peiling
Wat beweegt mensen om (meer) gewenst gedrag te tonen?
Reputatie-peiling
Hoe bekend en gewaardeerd is de organisatie of bestuur en wat kan beter?

Behoefte aan meer grip?

Laat je gegevens achter zodat we de beste oplossing voor jouw organisatie kunnen bespreken.