Koninginnedag ook op social media een groot feest

De abdicatie van Beatrix is een feit. Koninginnedag 2013 stond niet alleen in het teken van de abdicatie, maar voornamelijk van de kroning van Willem Alexander.

Van het enorme aantal berichten dat verstuurd is op deze memorabele dag heeft OBI4wan een verzameling feitjes gemaakt. Hierbij is voornamelijk ingegaan op de geo locatie van de zender. Door middel van het zogenoemde ‘crowd monitoring’ hebben wij, aan de hand van de geo tags die aan berichten meegegeven werden, bepaald waar mensen zich bevonden en hoe zij zich gedurende de dag verplaatst hebben.

Wanneer in onze social media monitor de kaart van Nederland bekeken wordt is te zien dat gemiddeld de meeste berichten verstuurd zijn vanuit Amsterdam. Op gepaste afstand volgt Rotterdam op een tweede plaats.

Afbeelding Kaar Van Nl Koninginnedag Binnen Nederland Online Monitoring

Wanneer de reisbeweging geanalyseerd wordt is te zien dat tussen 7:00u en 12:00u de meeste mensen in de richting van Amsterdam reizen. De daaropvolgende uren is Amsterdam nogsteeds de populairste bestemming, maar het verschil met andere steden is minder groot dan ’s morgens.

Afbeelding Verplaatsing Koninginnedag Binnen Nederland Online Monitoring

Als we inzoomen op Amsterdam is te zien dat men zich in de ochtenduren voornamelijk in de richting van de Dam verplaatste. Dit is niet verwonderlijk gezien de balkonscene om 10:30u op de Dam was. Vanaf 12:00u is een verplaatsing te zien waarbij men vaker van de Dam af reist richting andere feestlocaties binnen de hoofdstad.

Afbeelding Verplaatsing Koninginnedag Binnen Amsterdam Online Monitoring

Vanaf de Dam wordt in Amsterdam over de gehele dag het meeste gesproken. Tussen 7:00u en 9:00u ligt de piek wat duidelijk te zien is in onderstaande afbeedling.

Afbeelding Berichten Binnen Amsterdam Ochtend Online Monitoring Webcare

Later op de dag zwakken berichten van de Dam iets af. Opvallend is dat er vanuit een andere plek in Amsterdam waar geen grote festiviteiten zijn een piek waargenomen kan worden. Bij nader onderzoek blijkt dat het hier gaat om de thuisbasis van Amsterdamse televisiezender AT5.

Afbeelding Berichten Binnen Amsterdam AT5 Online Monitoring Webcare 2

Recommended Posts