Social responsibility en het effect op je corporate reputatie

Een heldere maatschappelijke koers is belangrijker dan ooit. Corporate social responsibility is niet langer het ondergeschoven kindje voor veel merken – maar dient tegenwoordig ook steeds vaker als paradepaard voor organisaties. Terecht, want organisaties boeken met corporate social responsibility meer succes dan ooit. Wat is het daadwerkelijke effect op de reputatie van het teruggeven aan de maatschappij? In dit artikel de onderzoeksresultaten van de grote ingenieursbureaus.

Elk jaar presenteert Technisch Weekblad de Top 50 ingenieursbureaus in Nederland. De top wordt samengesteld aan de hand van bedrijfsopbrengsten en bedrijfsresultaten. In de nieuwste editie heeft Arcadis de eerste plaats veroverd en ook op social media zien we dat Arcadis het populairst is. Uit de Brand Monitor blijkt dat het bureau in het afgelopen jaar bijna twaalfduizend keer werd genoemd op social media. FUGRO en Witteveen+Bos volgen op de voet.

Uit een analyse van data uit de OBI Brand Monitor zien we een duidelijke trend: corporate social responsibility wordt steeds een steeds belangrijker punt voor ingenieursbureaus. Op basis van dit gegeven onderzocht OBI4wande online reputatie van de top 10 ingenieursbureaus uit TW. In hoeverre zijn partijen als BAM, Witteveen+Bos en FUGRO zichtbaar op maatschappelijke thema’s?

Ingenieursbureaus Buzzcapture

Waar vele branches later pas volgden met actief inzetten op duurzaamheid, lijkt deze sector voorop te lopen. Uit social media data onderzoek en het annual report van Royal HaskoningDHV blijkt dat zij al in het jaar 2013 stelde dat “innovation, collaboration and commitment to sustainability deliver results that make a real difference to society.” Het bureau stelde het volgende: “We have been at the forefront in creating viable alternatives to the linear economic model. Instead of ‘make, use, dispose’, the circular economy promotes ‘use, reuse, recover and regenerate’ to save resources, energy and waste.” Anno 2017 scoren zij dus nog steeds hoog op dit thema. Echter, wisten zij niet de eerste plaats te veroveren op het gebied van duurzaamheid.

Groen klimaatakkoord op initiatief van Royal HaskoningDHV

Samen met ondernemersvereniging De Groene Zaak heeft ingenieursbureau Royal HaskoningDHV het initiatief genomen tot het opstellen van een groen klimaatakkoord. Dit akkoord stuurt er op aan dat duurzaam ondernemen wordt beloond en economische groei wordt bevorderd. Het akkoord is ondertekend door topmannen en -vrouwen van o.a. KPN, Bavaria en koninklijke BAM en overhandigd aan informateur Edith Schippers. Online krijgt het onderwerp vooral veel aandacht van nieuwsmedia. Zo verscheen er in mei een artikel op de website van RTLZ over de initiatieven van Royal HaskoningDHV.

Naast goede initiatieven werkt Royal HaskoningDHV aan verschillende duurzame projecten. Op social media is vooral het afvalwaterzuiveringssysteem in Vietnam populair. Royal HaskoningDHV gaat in het Aziatische land helpen met het bouwen van een systeem waar duizenden huishoudens en winkeliers op zullen worden aangesloten. Daarnaast zullen toekomstige medewerkers worden getraind. Uit de data van de  OBI Brand Monitor blijkt dat het wordt gezien als een bijdrage aan de ontwikkeling en verduurzaming van Vietnam.

#werkenmetimpact bij Witteveen+Bos

Op Twitter is er veel activiteit omtrent ingenieursbureau Witteveen+Bos. Met de hashtag #werkenmetimpact houden zij de wereld o.a. op de hoogte van duurzame ontwikkelingen en projecten. Echter wordt de hashtag tot nu toe nog maar weinig gebruikt in dagelijkse tweets.

Wel zijn er een aantal medewerkers van het ingenieursbureau actief op social media. In de lijst met influentials zien we dat de CEO Karin Sluis en consultant Henk Nieboer bij de top horen van twitteraars over Witteveen+Bos. Dit kan duiden op een gerichte employee advocacy strategie van het bedrijf.

Ook werkt Witteveen+Bos veel aan waterwerken. Een van de bekendste opdrachten van het ingenieursbureau is de ontwikkeling van de tweede maasvlakte in het havengebied van Rotterdam. Echter blijkt uit de gegevens van de OBI Brand Monitor dat er op social media nauwelijks gesproken wordt over de ‘meest duurzame haven van Europa’. Ook deelt Witteveen+Bos zelf bijna geen berichten over het onderwerp op social media, terwijl op de website er wel uitgebreid aandacht wordt besteed, zo blijkt uit onderzoek in de (social) media data.

Koffiebeker in de bips en duurzaam (ver)bouwen

Uit de data blijkt dat Arcadis de meeste buzz genereert omtrent het onderwerp ‘duurzaamheid’. In het afgelopen jaar zijn er bijna achthonderd berichten verschenen waarin  Arcadis wordt genoemd. Er wordt niet alleen gewerkt aan duurzame projecten, maar ook intern is het bedrijf hard bezig om zo duurzaam mogelijk te worden. Zo is er op de website te lezen over de papieren koffiebekers die worden gebruikt in het kantoor van Arcadis. Deze bekers worden gerecycled en verwerkt tot toiletpapier. Program Manager Sustainability Niels van Geenhuizen deelt zelf actief op Twitter naast eigen initiatieven ook ander ‘groen’ nieuws vanuit de industrie en toont zich hiermee een belangrijke stakeholder voor ‘groen’ nieuws – ook voor andere merken, zo blijkt uit de data.

Een grote opdracht waar het ingenieursbureau momenteel aan werkt is het Global Foods Innovation Centre van Unilever, in samenwerking met Koninklijke BAM. Er zijn bijna zeshonderd berichten verschenen en negentig procent van de berichtgeving over dit onderwerp komt van nieuwssites.

Ook werkt Arcadis samen met de NS. Het vervoersbedrijf is sinds 2015 bezig met groene stroom voor de treinen en gaat door met verduurzaming. Zo wordt het kantoorgebouw van de NS in Utrecht duurzaam verbouwd door onder andere Arcadis.

Fugro onzichtbaar op social media ondanks actieve inzet op duurzaamheid

Opvallend is dat Fugro in de Top 50 op de tweede plaats is geëindigd, maar op het gebied van duurzaamheid maar weinig besproken wordt op social media. In het afgelopen jaar zijn er nauwelijks berichten verschenen over Fugro. Dit terwijl Fugro juist wel veel doet op het gebied van duurzame ontwikkeling. Zo werkt het ingenieursbureau bijvoorbeeld mee aan de duurzame bescherming van Marken door middel van het versterken van dijken. Fugro heeft veel kennis in huis op het gebied van dijkversterking.

In vergelijking met Arcadis, Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos maakt Fugro nog niet zo lang gebruik van Twitter. Waar de volgers en de tweets van de andere organisaties in de duizenden lopen, loop Fugro achter op het gebruik van social media.

Nederlandse ingenieursbureaus koplopers op het gebied van waterwerken

De Nederlandse ingenieursbureaus zijn wereldwijd koplopers op het gebied van duurzame waterwerken en in de online berichten is dit veelvuldig terug te lezen. Toch komt ruim vijftig procent van de online buzz van nieuwssites. Dat betekent dat er op het gebied van social media nog veel te behalen valt voor de ingenieursbureaus. Hoewel een aantal bedrijven goed op weg zijn, kan het gebruik van de OBI Brand Monitor van OBI4wan meer inzicht bieden in de online reputatie en kan het bijdragen aan een goede social media strategie.

Ingenieursbureaus bronnen CSR Buzzcpature

Hoe breng je de resultaten van corporate social responsibility in kaart? We kennen allemaal het oer-oude gezegde: “wie goed doet, goed ontmoet”. Het is uiteraard wel belangrijk dat men weet dat je goed doet – meet dit ook door in tools zoals bijvoorbeeld de OBI Brand Monitor van OBI4wan.

Recommended Posts