Een toast op het dalende aantal spelfouten op Twitter!

Posted

Taalfouten zijn snel gemaakt. Vrijwel iedereen maakt er wel eens één. Het is dus logisch dat er op Twitter ook hier en daar een taalfoutje voorbij komt. Bij OBI4wan doen we regelmatig onderzoek naar de taalfouten van twitterend Nederland. Wat blijkt? Sinds 2014 neemt het aantal taalfouten op Twitter af.

We zijn minder chagerijnig, maar vaker chagrijnig

In 2015 bleek dat er op Twitter in 14% van de gevallen een extra ‘e’ aan chagrijnig werd toegevoegd. In de afgelopen zes maanden was dit nog maar 8%. Dit is een aanzienlijke verbetering, vooral omdat het absolute aantal berichten met chagrijnig of chagerijnig ook gestegen is.

chagrijnig-vs-chagerijnig_500x233-jpg-2

We zijn dus minder vaak chagerijnig, maar vaker chagrijnig. Ook onmiddellijk wordt steeds vaker goed gespeld. Nog maar 11% vergeet een ‘l’ toe te voegen, terwijl in 2015 16% onmiddelijk schreef.

48% proost met geroosterd brood

Het komt vaak voor dat het woord toosten wordt geschreven als toasten. Het woord toasten is niet fout gespeld, maar betekent iets anders dan ‘het glas heffen bij een speciale gelegenheid’. Toasten betekent namelijk het roosteren van brood, terwijl uit de context van de geanalyseerde tweets blijkt dat we vrijwel altijd toosten bedoelen. In 2014 had 31% van de twitteraars het over toasten. In 2015 groeide dit uit naar 48% en dit percentage is sindsdien onveranderd gebleven.

toosten-vs-toasten_500x234-jpg-2

Toentertijd gaat de goede kant op, sowieso niet

Net als toasten werd toentertijd in 2015 vaker fout gespeld dan in het jaar ervoor, maar het lijkt de goede kant op te gaan. In 2015 schreef 44% van twitterend Nederland nog toendertijd, in het afgelopen halfjaar daalde dit naar 36%.

toentertijd-vs-toendertijd_500x233-jpg-2

Sowieso wordt op veel verschillende manieren geschreven. Het wordt geschreven als zowiezozoiezozowiesozowizo of sowiezo. In 2015 spelde 93% dit woord goed, in 2016 is dit gedaald tot 91%.

sowieso_500x233-jpg-2

Een begravenis en een verassing

De woorden begravenis en verassing zijn 2 woorden die nog wel eens verkeerd gespeld worden. Begrafeniswerd vroeger geschreven als begraafnis en wordt daarom geschreven met een f. Bij verrassing wordt in veel gevallen een ‘r’ vergeten. In dat geval is het woord meer van toepassing op een crematie omdat het ‘in as doen overgaan’ betekent. Nu is er vrijwel geen verschil in het percentage van de gemaakte fouten ten opzichte van het jaar ervoor. Begrafenis werd in 2015 en 2016 in 5% van de gevallen fout gespeld. Verrassing werd vorig jaar in 14% van de gevallen verkeerd gespeld, wat in 2016 licht daalde naar 13%.

begrafenis-vs-begravenis_500x235-jpg-2

verrassing-vs-verassing_499x235-jpg-2

Een kleine verbetering

Niet alleen bij verrassing was het verschil ten opzichte van 2015 erg klein. Bij 5 van de 15 onderzochte woorden is het verschil in het aantal gemaakte fouten tussen 2015 en 2016 vrijwel gelijk gebleven. Bij 8 woorden was er een verbetering en 2 woorden werden vaker verkeerd gespeld. Er is dus een verbetering ten opzichte van de vorige editie van het onderzoek naar taalfouten! Ter afsluiting stelden we een infographic samen van een aantal veelgemaakte spelfouten.

taalfouten-op-twitter-infographic_500x700-jpg

Recommended Posts