De duurzame reputatie van energieleveranciers

De stroom die energiebedrijven aan consumenten leveren wordt steeds groener, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise. In de jaarlijkse energieranking scoren de bedrijven gemiddeld een 6,1 op duurzaamheid. Maar het totale energieaanbod in Nederland verduurzaamt niet omdat een aantal grijze energieleveranciers hun grijze stroom wegstoppen in aparte ondernemingen. Hoe kijken consumenten online aan tegen de groene aanbieders? Associëren zij de groenste energiemaatschappijen ook daadwerkelijk met duurzaamheid?

In dit artikel:

Intro:  Een sterk veranderende markt
1. Duurzaamheid analyseren op social media
2. Wat doet een duurzame koers voor de reputatie?
3. Duurzame reputatie lijst van voorlopers in 2017
4. Duurzame reputatie lijst van alle leveranciers afgelopen jaren
5. Toekomstvisie

Een sterk veranderende markt

Het is een behoorlijk complex tijdperk waarin wij nu leven. Globalisatie, nieuwe technologieën en transparantie hebben vele bedrijfstakken getransformeerd en CEO’s kampen met een grote mate van onzekerheid. Dit zijn de conclusies uit een artikel van Martin Reeves en Mike Deimler (partners bij Boston Consulting Group) dat in 2012 in Harvard Business Review gepubliceerd werd. Uit een onderzoek, beschreven in het artikel, blijkt dat sinds 1980 de volatiliteit van de winstmarge, die sinds 1950 vrijwel statisch is geweest, is verdubbeld. Het gat tussen bedrijven met hoge en lage winstmarges is ook groter geworden. De situatie bij de marktleiders is nog onzekerder: het percentage bedrijven dat uit de top 3 binnen hun industrieën verdwijnt, is toegenomen van 2% in 1960 naar 14% in 2008 en dit percentage blijft toenemen. Anno 2017 lijkt dit onderzoek nog steeds relevant. Reden voor toenemende concurrentie voor marktleiders is vooral technologie en een sterk veranderende maatschappij. De vraag naar meer groen is groter dan ooit tevoren en een heldere maatschappelijke koers is daarbij belangrijker dan ooit.

Corporate social responsibility (CSR) is niet langer het ondergeschoven kindje voor veel merken – maar dient tegenwoordig ook steeds vaker als paradepaard voor veel organisaties, zo blijkt ook uit de CSR onderzoeken van Buzzcapture. Een duurzamer productaanbod en visie zijn een van de belangrijkste aspecten voor een sterke reputatie anno 2017. Met steeds weer veranderende wetgeving, een klimaatakkoord van Parijs en duurzamere doelstellingen staat de energiemarkt op een kantelpunt: reputatie kan de doorslag geven voor overleven of grofweg meer profijt. De van oudsher goedkoopste energieleverancier won altijd op het gebied van reputatie en abonnees. Tegenwoordig kunnen – en moeten – energieleveranciers waar mogelijk het verschil gaan maken op duurzaamheid

Dit onderzoek gaat over de Nederlandse markt, maar ook onze zuiderburen staan steeds sterker open voor een groene toekomst, zo blijkt uit een media analyse uit de Brand Monitor. Daar beschikt inmiddels meer dan een derde van de gezinnen over een ‘groen contract’, zo bericht VRT. Van de overige gezinnen overweegt 40% in de toekomst zo’n contract te kiezen. Daarnaast hebben gezinnen ook belangstelling voor stroom ‘van eigen bodem’. Bijna 60% zou graag stroom kopen die in België is geproduceerd. Deze trends zien we ook terug in de Nederlandse markt, zo blijkt uit Nederlandse social media data.

Duurzaamheid analyseren op social media

Hoe zit dat dan met die duurzame reputatie op social media? Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de energiemarkt. De markt merkt dat meer mensen overstappen op ‘groen’ en ook de MVO-factor van energieleveranciers wordt met de dag belangrijker. Deze trend houdt al jaren stand. Het lijkt tegenwoordig – aan de online berichtgeving af te lezen – dat overstappen alleen nog maar gaat om een overstap op groen of besparing. Welke trends spelen nog meer op social en hoe breng je dit in kaart? In 2014 gaf Essent al aan in een interview met OBI4wan dat social media monitoring op topics en trends onderdeel was van de bedrijfsvoering. “Hoe groot is de rol van mediamonitoring in bepaling van de (communicatie)strategie bij Essent? Op dit moment proberen we steeds meer te leren van wat we zien, en dan erop te anticiperen. Wat zien we in de (social en andere) media, wat zijn trends en issues, wat vinden mensen ervan, hoe beïnvloeden de verschillende berichten en posts onze reputatie, en wie doen dat? Met dat soort kennis houd je in je communicatiestrategie of campagne-aanpak rekening.”, aldus Hans Scholten, toenmalig woordvoerder en pr-manager van Essent.

Niet alleen de energiemarkt merkt deze verschillen en stijging van duurzaamheid. Kort social media data onderzoek leert ons het afgelopen jaar (van november 2016 t/m november 2017) een record aantal berichten over duurzaamheid werd geplaatst op online bronnen. Het gaat hier maar liefst over 1.600.000 tweets, discussies op fora, nieuwsartikelen, blogs en andere online berichtgeving. De berichtgeving over duurzaamheid wordt ook steeds positiever ontvangen, zo blijkt uit een sentimentanalyse. Zo zorgt de verduurzaming van de maatschappij voor veel banen (+14%) en groeit het BBP tot bijna 4%. “Dat biedt perspectief”, zo stelt Twitteraar Bas van de Griendt – en veel Twitteraars met hem. 

Maar is dat dan bijvoorbeeld veel of weinig? Wat zegt zo’n getal als 1.600.000 berichten? Wanneer we de discussie over duurzaamheid vergelijken met de andere belangrijke verkiezingstopics, zien we dat duurzaamheid bijna het meest besproken is van alle issues.

Met de afspraken die gemaakt zijn in Parijs wordt duurzaamheid ook steeds prominenter in de agenda’s van de politiek ‘gezet’. Op de klimaattop in Bonn op 6 t/m 17 november werden bescheiden resultaten geboekt, zo bleek uit berichtgeving van de grootste online nieuwsbronnen van Nederland, waaronder NU.nl. Echter lijkt het enthousiasme er niet minder om, zo blijkt uit diezelfde social media analyse. De vraag naar meer groen lijkt onder de bevolking steeds harder toe te nemen. Desondanks stapte Trump uit het klimaatakkoord. Een anonieme Europese diplomaat zei tegen het persbureau Reuters dat de beslissing van Trump de eensgezindheid onder de andere lidstaten juist heeft bevorderd; het is ‘Trump tegen de rest van de wereld’. De voorzitter van de conferentie, premier Frank Bainimarama van de eilandstaat Fiji, zei dat ‘de geest en de visie’ van de akkoorden van Parijs niet verdwenen zijn door toedoen van Trump. De eilandstaat Fiji wordt op social media veel genoemd. Zij stellen in berichtgeving dat het cruciaal is om nu in te grijpen wat betreft eilandstaten. De angst is dat deze in de toekomst zullen verdwijnen door het veranderende klimaat. Deze angst wordt veelvuldig overgenomen op Nederlandse sociale media.  

“Meer dan 25.000 berichten over duurzaamheid werden geplaatst door betrokkenen vanuit de politiek zoals bijvoorbeeld kabinet- en kamerleden.”

Duurzaamheid blijkt niet alleen een onderwerp vanuit grote internationale persbureaus. Ook Nederlandse journalisten berichten veelvuldig(!) over duurzame kwesties. Daarnaast staat het hoog op politieke agenda’s van Twitterende politici, zo blijkt opnieuw uit een stakeholderanalyse uit de OBI Brand Monitor.

Meer dan 25.000 berichten werden geplaatst door betrokkenen vanuit de politiek. In verhouding is dit opnieuw veel. Dit komt vooral omdat de meningen op dit gebied binnen politiek Nederland sterk uiteen lopen in verkiezingstijd. Opvallend is dat het aantal politici dat bericht over duurzaamheid elk jaar groeit.  

Niet alleen praat de politiek zelf veel over duurzaamheid. Politiek gerelateerd nieuws wordt tevens – zo blijkt verder uit de analyse – breed opgepakt door consumenten. Vooral wanneer het gaat over het ‘laten vallen’ van fossiele energie. Ander politiek nieuws dat breed opgepakt werd op social media is de aanstelling van de Franse minister van Ecologische Transitie. Het land kondigde aan te willen stoppen met alle nieuwe oliewinning en gaswinning. Ook het nieuws dat Zwitserland overstapte op duurzame energie werd breed opgepakt op social media.

Er zijn ook tegenstanders van duurzame energie. Een topic-analyse onderzoek geeft inzicht in op welke manier tegenstanders dan negatief berichten over duurzaamheid. Sommigen geloven niet dat middels duurzame energieopwekking klimaatverandering tegen gegaan kan worden: de natuur doet wat hij wil. Andere stellen dat geld dat geïnvesteerd wordt in duurzaamheid niet gerechtvaardigd is, wanneer een deel van de bevolking bijvoorbeeld weinig geld overhoudt in de portemonnee. De investeringen zouden volgens hen naar andere initiatieven moeten gaan. Een ander deel van de mensen associeert onder andere kernenergie met duurzaamheid en zoekt ook openlijk debat voor de steun van kernenergie voor die probleem. 

Is inzetten op duurzaamheid belangrijk voor reputatie?

Steeds meer consumenten stappen over op duurzame energie. En wanneer de groene overstapper een groot deel van de inkomsten van veel leveranciers verzorgt, komt reputatie om de hoek kijken. Groen doen is goed, maar wanneer je potentiële groene consument dit niet begrijpt of ervan op de hoogte is, heeft het weinig zin. “Reputatie is als het ware de ‘gap’ tussen identiteit en imago – en juist daarom van groot belang in deze sector waarin zoveel ondernomen wordt om de duurzame reputatie te bewerkstelligen.”, stelt Insights Manager Carina Dusseldorp.

Op basis van zeven ‘reputation drivers’ krijgen merken inzicht in de media-aandacht: leadership, performance, products & services, innovation, workplace, governance en citizenship wordt de reputatie in beeld gebracht.

Om die reputatie op een valide manier in kaart te brengen wordt vaak gebruik gemaakt van de RepTrak reputation drivers van het Reputation Institute. Op basis van zeven ‘reputation drivers’ krijgen merken inzicht in de media-aandacht: leadership, performance, products & services, innovation, workplace, governance en citizenship wordt de reputatie in beeld gebracht. De top prioriteiten voor een goede reputatie onder het gros van de bedrijven wordt bepaald door governance, citizenship en products & services, waaronder ook een groene visie en een duurzamer productaanbod valt.  

OBI4wan trekt dit door in social media research. Hierdoor krijg je enerzijds sterke input door globaal onderzoek, maar leg je dit naast ‘echte’ meningen van stakeholders, belangenverenigingen en andere belanghebbenden op sociale media platformen zoals Twitter en Facebook. Maar ook wat er gezegd wordt op nieuwssites en in kranten. Dat bepaalt ook ondermeer de reputatie, zo wordt ook gesteld in global onderzoek naar energieleveranciers op PR Week na onderzoek van het bureau Populus voor de Britse markt. De media beïnvloedt consumenten immers op dagelijkse basis.

PR Week: “Finding out what matters to the public is a key component of forming effective corporate reputations. To achieve this, Populus (research company) asked the public to reveal what measures would make them view the energy sector more positively. It is perhaps no surprise that cost was at the forefront of people’s minds, with freezing prices cited as the top thing suppliers could do to improve reputation. … Investing in clean energy and offering rewards to smart-meter customers are examples of measures that are likely to improve perceptions, while investing in nuclear power could be detrimental to suppliers’ reputations. Understanding the attitudes that have shaped their current reputations is crucial for energy suppliers of all sizes, before devising a strategy to improve their reputation. Public perceptions of the energy sector have helped to identify the challenges facing suppliers and the ways in which the sector can engage the public; a public which, for the most part, just isn’t listening.”  

Maar het kan ook mis gaan. De term greenwashing wordt ook op social media veel gebruikt. Greenwashing (ook wel sjoemelstroom genoemd) wordt gedefinieerd als het zich groener of ‘maatschappelijk verantwoorder’ voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Men doet alsof men weloverwogen met het milieu en andere maatschappelijke thema’s omgaat, maar dit blijkt vaak niet meer dan ‘een likje verf’, zo stellen zij.

De specifieke term ‘greenwashing’ lijkt vooral een term te zijn die gebruikt wordt door een handjevol consumenten. Journalisten nemen de term nauwelijks in de mond. Kabinet- en kamerleden nog minder.

Uit social media data onderzoek blijkt dat de term vaak gebruikt wordt om moeder- of zuster-bedrijven te betrekken in de berichtgeving door social media gebruikers. Dit kan zowel positief als negatief uitpakken. Positief bijvoorbeeld voor Essent, dat met Innogy enkel inzet op groene stroom. Maar ook andere moederbedrijven die bijvoorbeeld nog sterk geassocieerd worden met steenkolenmijnen.

Heeft dit grote invloed op de reputatie? Zolang er eerlijk over de manier van inkopen van stroom gecommuniceerd wordt niet, stellen experts, ook onlangs op een artikel op Frankwatching: “Zorg ervoor dat de communicatie eromheen zelf ook duurzaam is en iedereen in het bedrijf ervan op de hoogte is, het uitdraagt en dat blijft doen. Dat geldt overigens ook voor klanten. Door betrokkenheid te creëren en niet alleen intern maar ook extern verantwoord en geloofwaardig over het duurzaamheidsthema te communiceren, wordt het verhaal daadwerkelijk verteld waarmee het draagkracht krijgt.” De focus ligt dus niet alleen bij het aantrekken van nieuwe klanten, maar ook het op de hoogte stellen en juist informeren van de huidige klanten. De auteur van het artikel gaat zelfs nog een stapje verder: “De meest essentiële voorwaarde voor communicatie rondom duurzaamheid is echter het doen van realistische merkbeloftes. Maak het waar. Want duurzaam en milieuvriendelijk zijn is geen trend die over een paar jaar weer voorbij is gewaaid, het is simpelweg de toekomst.”

Opkomst greenwashing toch zorgwekkend 

Verder lijkt de specifieke term ‘greenwashing’ vooral een term te zijn die gebruikt wordt door een handjevol consumenten. Journalisten nemen de term nauwelijks in de mond. Wel berichten zij over de stroom die wordt ingekocht in het buitenland. 

In de berichtgeving van consumenten rondom greenwashing wordt gewaarschuwd door deze stakeholdergroep over het door hen bestempelde ‘zogenaamde duurzaam’. Zij stellen dat dit geen ‘echte groene stroom’ is, dat sommige aanbieders aanbieden en verwijzen naar het inkopen van groene stroom. Wel een discussie om in de gaten te houden. De media lijkt steeds vaker te gaan berichten op deze manier van ‘groene’ stroom. 

“Een handvol aanbieders, zoals Qurrent en Pure Energie, produceert zelf uitsluitend groene energie. Ook grote bedrijven als Nuon en Essent hebben, naast conventionele productieinstallaties, tevens installaties voor hernieuwbare energie.”

Hoewel de discussie binnen de media over greenwashing meevalt, berichtten Volkskrant.nl, FD.nl en businessinsider.nl het afgelopen jaar het vaakst over de term. Onlangs stelde Volkskrant nog dat de meeste mensen die een ‘groen contract’ hebben afgesloten alsnog een ‘wassen neus’ ontvangen door de handel in groencertificaten. Echter, stellen zij ook dat niet alle leveranciers deze certificaten gebruikent: “Niet alle energieleveranciers gebruiken groencertificaten voor de virtuele vergroening van hun aanbod. Een handvol aanbieders, zoals Qurrent en Pure Energie, produceert zelf uitsluitend groene energie. Ook grote bedrijven als Nuon en Essent hebben, naast conventionele productieinstallaties, tevens installaties voor hernieuwbare energie.” Meer dan vijftig mensen deelden het bericht diezelfde dag nog op Twitter. Hieronder ook een aantal journalisten zoals @NadineBoke, @enithka en @RVWetjo met allen een behoorlijke followerbase van boven de duizend volgers.

Duurzame reputatie-lijst 2017

Om te onderzoeken in hoeverre de lijst opgesteld door de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise overeenkomt met de reputatie, gebruikte OBI4wan topic-analyse research. In deze methodiek leg je een topic over een hele markt heen. Alle woorden waarmee duurzaamheid kan worden omschreven worden benoemd in dit topic. Dit leggen we over de merken als een filter. De eerste resultaten werden al gepubliceerd in het Tijdschrift voor Marketing.

De Consumentenbond en Greenpeace deelden de leveranciers in op basis van voorlopers, volgers en vervuilers. Opnieuw scoren drie aanbieders een 10 op duurzaamheid in de ranking: OM Energie (voorheen de De Duurzame Unie / Windunie), Pure Energie (voorheen Raedhuys) en Qurrent scoren hoog. Ook Vandebron (9,6) en Powerpeers (9) staan in de top vijf. Komt de groene identiteit overeen met de reputatie? 

Welke leverancier is online het meestbesproken?

Als we enkel kijken naar de ‘voorlopers’ zien we direct dat ENECO het grootste aandeel heeft in de online conversatie in het algemeen. Het gaat hier dus niet alleen om duurzame energie, maar om het totaal aan berichten. De nummers 1. (OM), 2. (Pure Energie) en 3. (Qurrent) hebben samen een aandeel van 25% van alle voorlopers in de online conversatie. Dit lijkt weinig, maar is een mooie prestatie als we dit vergelijken met het aandeel klanten. De nummers 5. (Powerpeers) en 6. (Huismerk Energie) hebben samen ongeveer dan 1% van de online conversatie.

Maar wanneer we de ‘vervuilers’ toevoegen aan het totaalaandeel zakt het aandeel van de groene leveranciers. Logisch ook, want de grijzere maatschappijen hebben over het algemeen nu nog veel meer klanten dan de groenere leveranciers. Onderstaande grafiek geeft inzicht in de leveranciers met het meeste volume in de Nederlandse markt. 

Om te onderzoeken in hoeverre de voorlopers daadwerkelijk geassocieerd worden met groene energie, onderzocht OBI4wan hoe vaak energiemaatschappijen werden genoemd in combinatie met termen als ‘duurzaam’, ‘groen’ en zonne- en windenergie en alle combinaties daarop. Wanneer men zegt ‘niet duurzaam’ of dergelijke termen, is dit uitgesloten in de zoekopdracht. Opnieuw is ENECO koploper in volume. De maatschappij valt op omdat het als enige grote energiemaatschappij binnen de voorlopers genoemd staat en ook nog eens hoog scoort op duurzaamheid. Ook de nummer twee uit het onderzoek Greenchoice wordt sterk geassocieerd met duurzaamheid terwijl ook zij bij lange na niet in de top drie staan – met de daadwerkelijke groene resultaten van de Consumentenbond – ze staan daar namelijk op nummer zeven. Hoe verhoud dat zich op de afgelopen jaren? We kunnen natuurlijk datzelfde topic-analyse onderzoek in de OBI Brand Monitor uitvoeren voor een aantal jaar terug.

En dan nu vergelijken met duurzaam 

In het onderzoek werden deze zelfde topics ook over de hele branche gelegd (voorlopers, volgers en de vervuilers). Hier kwamen verrassende resultaten uit. De veelal ‘grijzere’ energieleveranciers scoren hoger dan de leveranciers die door de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise als duurzamer worden bestempeld. Zelfs de hekkensluiter in het onderzoek van de Consumentenbond E.On scoort in vergelijking hoog op duurzame berichtgeving. Over hekkensluiters Anode Energie, Nieuwe Stroom, Servicehouse, Nieuw-Hollands Energiebedrijf en Fenor wordt vrijwel niets gezegd op het gebied van duurzame energie.

Om te onderzoeken welke leverancier sinds 2014 gemiddeld het vaakst genoemd werd in een adem met duurzaamheid en groene energie vergeleken we de social media data van 2014 t/m nu. Elk jaar maakten we een top dertig van de merken die het sterkst geassocieerd werden met duurzaamheid.

Daar kwam onderstaande chart uit, met als winnaar ENECO en NUON, gevolgd door Greenchoice, Essent en dan pas de meest duurzame leverancier OM. Pure Energie en Vandebron volgen op gepaste afstand, maar Qurrent staat dan ineens achter de door de media bestempelde ‘grijze reus’ E.on.

De meestbesproken duurzame leverancier van afgelopen jaren (2014 t/m 2017)

 1. Eneco | (#8 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 2. Nuon | (#24 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 3. Greenchoice | (#7 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 4. Essent | (#20 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 5. OM energie | (#3 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 6. Pure energie | (#1 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 7. Vandebron | (#4 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 8. E.ON | (#30 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 9. Qurrent | (#2 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 10. Engie | (#23 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 11. Energiedirect.nl | (#22 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 12. HVC | (#9 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 13. Oxxio | (#11 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 14. NLE | (#19 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 15. Noordelijk Lokaal Duurzaam | (#12 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 16. Powerpeers | (#5 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 17. Huismerk Energie | (#6 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 18. Sepa Green | (#18 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 19. Budget Energie | (#13 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 20. Vrij op naam | (#10 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 21. United consumers | (#21 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 22. Energieflex | (#16 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 23. Qwint | (#26 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise) 
 24. Robin Energie | (#29 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 25. DGB Energie | (#25 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 26. Anode Energie | (#28 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise) 
 27. Nieuwe Stroom | (#27 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 28. Servicehouse | (#15 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 29. Fernor | (#17 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)
 30. Nieuw-Hollands Energiebedrijf | (#14 in onderzoek Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise)

Toekomstvisie voor duurzame visie

Op welke manier de reputatieswitch van duurzaamheid evalueert geeft inzichten voor de toekomst? We zien bijvoorbeeld welke partijen in 2014 sterk zichtbaar waren op duurzaamheid, maar dat anno 2017 veel minder zijn. Zo zien we in de data van 2017 dat ENECO lichtelijk terrein verliest aan NUON. En dat Greenchoice terrein verliest aan OM, Pure Energie en Vandebron op het gebied van associaties met groene energie. Ook het duurzame Powerpeers lijkt in de resultaten het onderspit te delven. Niets is minder waar. Dit is een nieuwe speler met veel positief sentiment en desalniettemin scoren ze in ‘groen’ volume al hoger Budgetenergie.nl en Vrij Op Naam. 

In de ‘volgers’ van het onderzoek van de Consumentenbond en Greenpeace zien we een sterke opmars van Budget Energie, Vrij Op Naam en Noordelijk Lokaal Duurzaam. Aan de andere kant zien we een lichte daling in 2017 als het gaat om duurzame associaties bij bijvoorbeeld Oxxio.

Ook zien we dat partijen als Vandebron, Qurrent en ook OM elk jaar in volume rondom duurzaamheid stijgen. Houdt deze stijgende lijn vol en komen zij binnenkort naast de van oudsher grijzere leveranciers? En in hoeverre concurreren de groene leveranciers met elkaar? Vorig jaar onderzocht OBI4wan bijvoorbeeld in hoeverre leveranciers met windenergie of zonne-energie geassocieerd werden. Welke soort energie wordt bijvoorbeeld het meest genoemd met overstappen. Gaan we voor de wind of de zon? Hoe staat het met het inkopen van duurzame energie (uit het buitenland) door leveranciers? Blijven Nederlanders deze manier van groene stroom accepteren? En in hoeverre gaat wet- en regelgeving invloed hebben op de toekomst? Stakeholderanalyses van bijvoorbeeld kabinet- en kamerleden, consumentengroepen en jongeren op social media bieden uitkomst.

“Reputatiemanagement gaat in zowel de grijze als de groene regionen het verschil maken wanneer steeds meer consumenten kiezen voor duurzaamheid. Ik verwacht ook dat andere specifiekere onderwerpen een rol gaan spelen in dit proces. Dit zien we al in topicanalyse onderzoek. Denk aan de verschillende soorten duurzame energie, herbruikbaarheid van bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen, grondstoffen die gebruikt worden in het opwekken van energie, maar ook nog steeds van oudsher de prijs. Deze aspecten zijn per leverancier verschillend en verschillen zelfs sterk per benchmark”, besluit Louelle Pesurnarij, analist in het Insights-team van OBI4wan.

Twitteraar Judith switcht inmiddels niet meer van grijs naar duurzaam, maar gaat van groen naar groen. Haar motto (je verwacht het niet): “Groen, groener, groenst!”  

 


Voor meer inzichten rondom dit onderzoek, neem contact op met Bastian de Graaf

Ook corporate social responsibility (CSR), duurzaamheid, consumer journeys, campagnes en trends binnen de industrie op een structurele basis monitoren met onze OBI Brand Monitor?

De OBI Brand Monitor van OBI4wan is perfect voor het real-time monitoren van alle (social) media aandacht. Niet alleen resultaten vanuit social media zijn zichtbaar in ons dashboard. Ook items vanuit radio, tv en zelfs interne social media (zoals Yammer) kunnen geïntegreerd worden in onze OBI Brand Monitor. Waar praten consumenten en stakeholders over, spreken ze zich positief of negatief uit, zijn er opvallendheden te zien in de berichten, alles kan van waarde zijn voor jou als communicatie manager. 

Ook op het gebied van campagne management kun je waardevolle inzichten vergaren. Je kan direct zien of consumenten, journalisten, kabinet- en kamerleden, fashion bloggers of BN’ers het over je hebben en wat ze dan over je zeggen. Of kijk hoe jouw campagne leeft, door het gebruik van zelf in te richten zoekopdrachten of campagne specifieke hashtags.

Benieuwd hoe onze huidige klanten de OBI Brand Monitor zoal inzetten? Download hier onze business case over de ‘XITE zoekt vlogger’campagne of ontdek wat experts van o.a. bol.com, NS, GVB en KNVB te zeggen hebben over onze diensten en services.

Recent Posts