De waarde van correct social media sentiment

sentiment01

Organisaties besteden steeds meer tijd en geld aan het monitoren van sociale en online berichten omdat ze terecht van mening zijn dat deze berichten kunnen bijdragen aan zaken als: verbeteren van dienstverlening, product ontwikkeling, marketing, werven van personeel, etc. De online reputatie wordt vaak afgemeten, aan het gewogen resultaat van deze berichten. Is het sentiment van deze berichten voornamelijk positief, negatief of neutraal. De vraag die organisaties zich moeten stellen, is hoe betrouwbaar is het gemeten sentiment en kan ik inderdaad op basis van dit sentiment beslissingen nemen omtrent product ontwikkeling, marketing etc.

Vergelijking

Veel social media monitoring oplossingen maken enkel gebruik van geautomatiseerde sentiment bepaling. Dit heeft als voordeel, dat er geen handmatig werk verricht hoeft te worden om een sentiment te bepalen over alle berichten. Een heel groot nadeel is vaak de nauwkeurigheid van het sentiment, deze is vaak maximaal 75% – 79%. Dit houdt dus in, dat bijna een kwart van de berichten een ander sentiment heeft, dan dat de oplossing aangeeft. Hierbij zitten de fouten vaak bij de kleinere categorieën. Als over het algemeen het sentiment 80% neutraal is en de rest is positief of negatief en alles wordt als neutraal geclassificeerd dan hebben we nog steeds een score van 80% maar is het sentiment betekenisloos.

Als je enkel een gevoel wilt krijgen over het sentiment en niet van plan bent de online en social media informatie te gebruiken om je organisatie verder te verbeteren, dan kan deze “nauwkeurigheid” voldoende zijn. Neem je social en online media echter serieus en ga je daadwerkelijk de online reputatie meten en processen verbeteren, dan is een nagenoeg 100% nauwkeurigheid noodzakelijk.

OBI4wan streeft de 100% nauwkeurigheid na en investeert daarom veel tijd en geld in het verbeteren van de sentiment meting en bepaling.

Hoe doen we dat?

5% – 20% van de berichten van alle social en online bronnen, worden handmatig beoordeeld en de OBI4wan oplossing wordt hiermee continu verbeterd. De geautomatiseerde taal analyse software wordt continu verbeterd.

Ondertussen kunnen wij onze klanten de garantie geven, dat de correctheid van het sentiment daadwerkelijk rond de 98% is en blijven wij werken aan verbetering van deze nauwkeurigheid.

METEN = WETEN: heeft enkel zin, als de kwaliteit van de gegevens klopt.

Recommended Posts