5 vragen aan… Claudia Scholte, communicatieadviseur bij woningbouwvereniging Actium

5 vragen aan claudia scholte - OBI4wanElke maand stel ik 5 vragen over (social) media monitoring aan experts op het gebied van communicatie en reputatiemanagement. Deze maand: Claudia Scholte, Communicatieadviseur bij Actium. 

[Sharing = caring: Ook werkzaam bij een woningbouwvereniging en actief bezig met reputatiemanagement of social media monitoring? Stuur dit artikel intern door naar de collega’s die hier verantwoordelijk voor zijn – voor extra inspiratie en wellicht nieuwe inzichten.]

Op welke manier zet Actium social media monitoring in?

Wij zijn eigenlijk nog groentjes wat betreft social media monitoring. De wens was er al langer, maar begin dit jaar zijn we echt begonnen. Low profile, door eerst alleen met alerts te monitoren waar er iets over ons wordt gezegd zodat we snel(ler) kunnen reageren. Iedere ochtend alle platformen langs werd ons te tijdrovend én je mist nogal eens iets. Dat is zonde.

Daarnaast was er een interne behoefte en wens om op een andere manier over onze socials te rapporteren. Ook daar faciliteert de tool in. Pluspunt hierbij is dat het altijd actueel, beschikbaar en makkelijk te delen is.

“Inmiddels zijn we een half jaar verder en weten we dat er véél kan. Binnen het team Communicatie was er wel online kennis, maar er gaat een wereld voor ons open. De medewerkers van OBI4wan helpen ons nu met de verdere inrichting en doorontwikkeling.” – Claudia Scholte, communicatieadviseur Actium

Kan je een voorbeeld geven wanneer media monitoring heeft geholpen bij het in kaart brengen van de resultaten van bijvoorbeeld een campagne of actie?

Recent hebben we twee situaties gehad waar social media monitoring erg heeft geholpen om in te kunnen spelen op de actualiteit. Door heel simpel en snel een alert in te stellen met zoekwoorden (bijvoorbeeld van een locatie en/of een combinatie met de naam van onze organisatie), mis je niks. Op die manier kun je snel reageren op berichten van bewoners en pers en steek je tijd in wat echt belangrijk is.

Maakt , en zo ja op welke manier, Actium de vertaalslag van monitoring naar reputatiemanagement?

Dat is eigenlijk de slag die we nu willen maken. Meer regie op (online) reputatiemanagement en nog proactiever communiceren wat wij als organisatie doen en waar wij voor staan, waren voor ons aanleiding om te gaan monitoren. Het maakt inzichtelijk waar er over ons gepraat wordt en met welk sentiment. Ook kunnen we op deze manier beter zien waar onze doelgroepen zitten, welke thema´s er leven en welke behoefte er is. Al deze input, in combinatie met onze strategische keuzes, gebruiken we nu voor het formuleren van onze nieuwe online strategie.

Zijn er bepaalde zaken die je graag inzichtelijk zou willen maken met monitoring?

We zien de monitoringtool ook als een goede wegwijzer voor het experimenteren met nieuwe content in de toekomst. Wat werkt wel of niet? Zien we trends, waar we zelf nog niet aan hebben gedacht? Hoe kunnen we dit slim inzetten, zodat platformen elkaar versterken? Als we de eerste slag straks hebben gemaakt, lijkt het me leuk en zinvol om daar in te duiken.

Heb je tips voor iedereen die monitoring naar een hoger niveau wil tillen?

Wij staan zelf voor deze uitdaging, maar ik denk het dat belangrijk is om de hele organisatie mee te nemen in de ambitie die je hebt. Bepaal gezamenlijk de doelen en zorg dat medewerkers de tools en mogelijkheden hebben om hun bijdrage hieraan te leveren. Monitoring geeft een schat aan informatie, maar zorg wel dat je de kennis hebt of in huis haalt om het op de juiste manier te gebruiken, analyseren en vertalen.

Recent Posts